پیو دی سنتو, بولونیا کمی... - Secret World

40066 Pieve di Cento BO, Italia
11 views

Rania Ullman

Description

پیو دی سنتو یکی از روستاهای ایتالیایی که ترکیب آن دست نخورده برای قرن ها نگه می دارد, به تازگی شبکه ای از روستاهای پرچم نارنجی از TCI پیوست. به دلیل موقعیت آن در نیمه راه بین هنر شهرستانها از بولونیا Ferrara و مودنا (از آن است که بیش از 35 کیلومتر از این سه پایتخت), پیوه دی کنتو امروز یک روستای زنده و پر از رویدادهای اجتماعی و فرهنگی که منجر به ایجاد یک شیوه زندگی خوب. این نیز اغلب به عنوان "بولونیا کوچک" نامیده می, به لطف بازی های آرکید آن است که در امتداد تمام خیابان های مرکز تاریخی اجرا, درست مثل در شهرستان بولونیا.