Năm di beach sex, ít Bologna... - Secret World

40066 Pieve di Cento BO, Italia
22 views

Padma Sharuk

Description

Năm di beach sex là một trong những ý làng mà giữ cấu tạo của nó còn nguyên vẹn trong nhiều thế kỷ, gần đây đã gia nhập mạng của cam cờ làng của RĂNG. Vì vị trí của nó nửa-lối giữa các thành phố nghệ thuật của Bologna, Ferrara và Verona (nó không phải là hơn 35 Km từ ba thủ đô), Năm di beach sex hôm nay là một ngôi làng còn sống và toàn của xã hội và các sự kiện văn hóa góp phần tạo ra một lối sống tốt. Nó là cũng thường được gọi là "ít Bologna", nhờ vườn chạy dọc theo tất cả các đường phố của trung tâm lịch sử, cũng giống như trong các thành phố của Bologna.