Pieve ಡಿ Cento, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಲೊಗ್ನಾ... - Secret World

40066 Pieve di Cento BO, Italia
12 views

Lauren Echevarría

Description

Pieve ಡಿ Cento ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಡುತ್ತದೆ ಅದರ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೇ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿದರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಧ್ವಜ ಹಳ್ಳಿಗಳ TCI. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಳ ಅರ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಕಲೆ ನಗರಗಳ ಬೊಲೊಗ್ನಾ, ಪಾದ ಮತ್ತು ಮೊಡೆನಾ (ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ 35 ಕಿ ಮೂರು ರಾಜಧಾನಿಗಳು), Pieve ಡಿ Cento ಇಂದು ಗ್ರಾಮ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡುಗೆ ರಚಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ "ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಲೊಗ್ನಾ", ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದರ ಆರಂಭಗೊಂಡವು ಎಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಔಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಟರ್, ಕೇವಲ ನಗರದ ಬೊಲೊಗ್ನಾ.