Guye de Cento, The Little Bolonjo... - Secret World

40066 Pieve di Cento BO, Italia
16 views

Gemma Solomon

Description

Pieve di Cento je jedan od italijanski sela koja drži svoje potvrdu netaknuta vijekovima, nedavno pridružio mreže na narandžastu zastavu sela TCI. Zbog svog položaja na pola puta između umjetnost gradova u Bolonji, Ferrari i Modena (to je ne više od 35 Km od tri glavne gradove), Pieve di Cento danas je selo živ i punim socijalnih i kulturna događanja koji doprinose da napravi dobar način života. Ona se također naziva "malom Bolonjom", zahvaljujući svojim lukama koje se protežu duž svih ulica historijskog centra, baš kao i u gradu Bolonji.