Pieve ຄົ້ນ Cento,ພຽງເລັກນ້ອຍ Bologna... - Secret World

40066 Pieve di Cento BO, Italia
20 views

Radika Gondal

Description

Pieve ຄົ້ນ Cento ແມ່ນຫນຶ່ງຂອງບ້ານທີ່ເຮັດຂອງຕົນຄ່ບູນສໍາລັບສັດຕະວັດ,ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງສີສົ້ມທຸບ້ານຂອງ TCI. ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານທີ່ເຄິ່ງທາງລະຫວ່າງສິລະປະເມືອງຂອງ Bologna,Ferrara ແລະ(ມັນບໍ່ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ ໓໕ ແມັດຈາກສາມຫຼວງ),Pieve ຄົ້ນ Cento ມື້ນີ້ແມ່ນບ້ານຊີວິດຢູ່ແລະອັນເຕັມທີ່ຂອງສັງຄົມແລະວັດທະນະເຫດການທີ່ປະກອບສ່ວນເພື່ອສ້າງເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດຊີວິດ. ມັນແມ່ນການຍັງເອີ້ນມັກຈະເປັນ"ນ້ອຍ Bologna",ຂໍຂອບໃຈກັບຕົນ arcades ທີ່ດໍາເນີນການພ້ອມທັງທາງປະຫວັດສາດ,ພຽງແຕ່ຢາກຢູ່ໃນນະຄອນຂອງ Bologna.