Passatelli trong dùng, một điển hình của t... - Secret World

Emilia-Romagna, Italia
9 views

Julia Biden

Description

Passatelli trong nước lèo là một điển hình thức của tiểu bang:, với những vụn bánh mì và Phô mai, họ đang nấu trong nước dùng thịt!Passatelli có hình dạng đặc trưng của sợi khoảng 5 mm đường kính, nhăn nheo và khá phù hợp. Họ có thể là độ dài khác nhau tùy thuộc vào công cụ đó được sử dụng. Trong thực tế, để chuẩn bị passatelli nó sẽ là cần thiết để sử dụng một công cụ đặc biệt, "sắt cho passatelli", hầu như không có ngoài của England. Trong quá khứ, passatelli là súp của lễ hội và những dịp tuyệt vời như: Phục sinh, Lên rửa tội, xác nhận và đám cưới ở Giáng sinh thay vì họ đã được thay thế bởi cappelletti trong dùng.Như mọi khi, trong những truyền thống ý mỗi gia đình đều có công thức riêng của nó và biến thể của nó.