Patmos:ຖ້ໍາຂອງການເປີດເຜີຍ... - Secret World

Unnamed Road, Skala 855 00, Grecia
157K views

Ronda Bryenne

Description

ຖ້ໍາຂອງທ່ານຂອງຄົນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງບ້ານຂອງ Skala ແລະ Chora,ໃນປ່າແປເປັນໄລຍະສັ້ນຈາກທ່າເຮືອຂອງເກາະຂອງ Patmos. ມັນເປັນຫນີ້ຊື່ຂອງຕົນກັບຄວາມຈິງທີ່ນີ້ມີສິດກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າຈາກການຍ່າແບ່ງປັນການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນກ້ອນຫີນ,ເຊິ່ງລັງບໍລິສຸດ Trinity ແລະມີວິໄສທັດທີ່ພາລາວໃຫ້ກັບການຂຽນການສຸດທ້າຍປຶ້ມຂອງພະຄໍາພີໄດ້,ເຜີຍ. ນີ້ mystical ສະຖານທີ່,ສູນກາງຂອງຄຣິສຮ່ວມກັນກັບເນື້ອຂອງ St. ໂຢຮັນ,ໄດ້ນໍາເອົາກັບເກາະຂອງ Patmos ຫົວຂໍ້ຂອງ"ຣູຂອງບຣຸກແຊນ". ດັ່ງນັ້ນງ່າຍດາຍຄຳຂອງອັກຄະສາວົກເປີດເຜີຍໃຫ້ລາວມີຢູ່ໃນເກາະໄດ້:"ຂ້າພະເຈົ້າໂຢຮັນ,ອ້າຍຂອງທ່ານແລະທ່ານໃນການທໍລະມານ,ໃນອານາຈັກແລະໃນຄວາມຫມັ້ນຂອງພຣະເຢຊູ,ແມ່ນກ່ຽວກັບເກາະທີ່ເອີ້ນວ່າ Patmos,ເພາະວ່າຂອງຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະປະຈັກພະຍານຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ."(ການເປີດເຜີຍ ໑:໙) ຖ້ໍາແມ່ນການທໍາອິດທີ່ພັກອາໄສຂອງສານຸສິດຂອງໂຢຮັນ,ເມື່ອຢູ່ໃນ ໙໕ ໂຄສະນາການ Roman Emperor Domitian ເນລະເທດເຂົາໄປ Patmos,ເພາະວ່າຂອງ Christian ຂອງພຣະສິດສອນ. ສາດສະຫນາຍັງຄົງກ່ຽວກັບເກາະໄດ້ຈົນກ່ວາ ໙໗ A. D. ແລະໃນລະຫວ່າງຂອງຕົນຢູ່ໃນຖ້ໍາ,ສາມແຕກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນກ້ອນຫີນຈາກການທີ່ສຽງຂອງພຣະເຈົ້າອອກມາ. ມັນແມ່ນແພງທີ່ສີ່ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງໂຢຮັນແມ່ນຍັງຂຽນຢູ່ໃນນີ້ດຽວກັນຖ້ໍາ. ຕໍ່ມາ St. Christopher,ຂອງ Bithynia,ຫັນເກາະຂອງ Patmos ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ຂອງການໄຫວ້,ໃນຄວາມເປັນຈິງໃນສິວັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ,ຂໍຂອບໃຈກັບການສຳປະທານການ Alexios Komninos ຂ້າພະເຈົ້າ,ການຄ້າອາຮາມອຸທິດຕົນເພື່ອ St. ໂຢຮັນ. ໄດ້ກເຣັກແຫ່ງຊາດໃນ ໑໙໘໓ ປະກາດ Patmos ເກາະທີ່ສັກສິດແລະໃນປີ ໑໙໙໙,ພາບກາດອາຮາມ,ຖ້ໍາຂອງການເປີດເຜີຍແລະບ້ານຂອງ Chora ເປັນມໍລະດົກໂລກເວັບໄຊ. ມັນແມ່ນກ່ອນໂດຍຂະຫນາດນ້ອຍແລະເນື້ອສີຂາວທີ່ເອີ້ນວ່າຫ້າ,ການກໍ່ສ້າງໃນສະຕະວັດທີເຈັດ. ຈາກທີ່ນີ້,ໂດຍຜ່ານການຂັ້ທີ່ບິສົງ'ຈຸລັງ,ທ່ານດລົງເຂົ້າໄປໃນຖ້ໍາ,ກ່ອນໂດຍຕຶກໂບດທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທາງເຂົ້າບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຮູ້ວ່າການເປັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກິ່ນຫອມຂອງທູບ. ພາຍໃນຂອງຖ້ໍາແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ,ແສງງ່າຍດາຍທີ່ມີທຽນໄຂແລະຕົກແຕ່ງທີ່ມີສີແລະວັດຖຸບູຮານຍາລັກ. ໃນ penumbra ຖ້ຳນີ້ແມ່ນປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາແລະເຂັ້ມແຂງ sacredness ທີ່ຖືກຮັບຮູ້. ສະຖານທີ່ແພ່ຫລາຍໃນປະຫວັດແລະ sacredness,ຊຶ່ງເປັນການສ້າງເກງຂາມໃນທີ່ສຸດອຸທິດຢ້ຽມຢາມ. ຖ້ໍາຂອງການເປີດເຜີຍແມ່ນສະຖານທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບການ Patmos,ແຕ່ສໍາລັບຄຣິສທົ່ວໂລກ.