Riverside nhà Thờ cao nhất, nhà thờ ở MỸ... - Secret World

Morningside Heights, New York, 10027, Stati Uniti
44 views

Rania Nadal

Description

Riverside nhà Thờ cao nhất, nhà thờ ở Hoa Kỳ, đã được xây dựng bởi John D. Rockefeller. Nó mở ra trong năm 1930 tại 490 Riverside Drive ở nhà thám Heights và đứng 392 feet. Giáo hội được liên hệ phái và phục vụ như là một tôn giáo, nơi trú ẩn cho nhiều dân tộc, và các BẠN cộng đồng và đã thực hiện một phần trong xã hội nhiều quyền gây ra. Các hiện đại của Riverside nhà Thờ đã có mặt kể từ khi thành lập và nhà những bức tượng của các nhà khoa học và trước đây đã có bốn bowling trong hầm của nhà thờ đó đã thu hút rất nhiều sinh viên đại học từ Đại học Columbia. Cho thiết kế các kiến trúc sư đã được truyền cảm hứng người pháp nhà thờ tại Chartes và lấy cảm hứng từ Gothic cấu trúc của tháp chuông. Ngoài ra, cửa sổ kính màu trong nhà thờ đã được cài đặt trong một thế Kỷ 16 Bỉ nhà thờ. Riverside nhà Thờ đã được trang web của Martin Luther King Jr. "Ngoài Việt nam," nói rằng phản đối Chiến tranh Việt nam. Bài phát biểu này không phải là một trong của mình hiệu quả hơn và cũng được biết đến bài phát biểu, nhưng mặc dù có rất nhiều chống đối, ông đứng vững trong mình niềm tin rằng chiến tranh là bất lợi cho dân Mỹ.