Chene Chapelle en religiös ek... - Secret World

D34, 76190 Allouville-Bellefosse, Francia
8 views

Teresa Spina

Description

Chene Chapelle, som betyder ek, ligger i Allouville-Bellefosse i norra Frankrike. Det är som något som kommer från en Disney-film, I själva verket Chene Chapelle tar sin bostad i en gammal Ekstam, som har inuti två små kapell, och nås av en spiraltrappa som omger stammen. Denna ek är det äldsta kända trädet i Frankrike och står fortfarande efter mer än 800 år. Även om träd användes som en plats för dyrkan på många ställen, föddes kapeller från detta träd på ett ovanligt sätt. Enligt lokal legend har trädet åldern för Frankrikes rike, och Vilhelm Erövraren bad under sina grenar innan de lämnade för England. På sjuttonhundratalet slog blixten trädet, brände inredningen och på grund av detta förblev trädet ihåligt men lyckligtvis levande. Detta ansågs vara ett tecken på Gud, och en lokal präst hade trädskalet omvandlat till ett kapell. Prästen började alltid bygga en helgedom till Jungfru Maria direkt i trädets hålighet. Efter ett tag byggdes ett annat underbart kapell. Under den franska revolutionen kom en arg mob att bränna trädet, eftersom det var en symbol för gamla Frankrike. Under en tumultig historia ansågs kyrkan vara oönskad.