Chene ນິຍົມສາສະຫນາ Oak... - Secret World

D34, 76190 Allouville-Bellefosse, Francia
9 views

Molly Sutton

Description

Chene ນິຍົ,ເຊິ່ງຫມາຍຄວາ oak,ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ Allouville-Bellefosse ໃນພາກເຫນືອຂອງຝຣັ່ງ. ມັນແມ່ນຄ້າຍຄືບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມາຈາກ Disney ຮູບເງົາ,ໃນຄວາມເປັນຈິງ Chene ນິຍົໃຊ້ເວລາຂອງຕົນຢູ່ອາໄສໃນເຂດຖຸບູຮານ oak ລໍາຕົ້ນ,ທີ່ມີພາຍໃນສອງຂະຫນາດນ້ອຍຕຶກໂບດ,ແລະແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍກ້ຽວວຽນຂັ້ນທີ່ອ້ອມລໍາຕົ້ນ. ນີ້ oak ແມ່ນ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຕົ້ນໄມ້ໃນຝຣັ່ງແລະຍັງຢືນຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍກ່ວາ ໘໐໐ ປີ. ເຖິງຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ຂອງການໄຫວ້ໃນຫຼາຍສະຖານທີ່,ຕຶກໂບດຈາກຕົ້ນໄມ້ນີ້ໄດ້ເກີດໃນການຜິດປົກກະຕິວິທີ. ອີງຕາມການທ້ອງຖິ່ນຫມາຍ,ຕົ້ນໄມ້ມີອາຍຸສູງສຸດຂອງອານາຈັກຂອງຝຣັ່ງ,ແລະມບູນໄດ້ອະທິຖານພາຍໃຕ້ການຂາຂອງຕົນກ່ອນທີ່ຈະອອກສໍາລັບປະເທດ. ໃນເຈັດວັນ,ຟ້າຜ່າເກີດໄມ້ຢືນຕົ້ນ,ເຜົາສະພາຍແລະເນື່ອງຈາກວ່ານີ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຍັງຄົງຮູແຕ່ໂຊກດີຊີວິດຢູ່. ນີ້ແມ່ນພິຈາລະນາເປັນອາການຂອງພຣະເຈົ້າ,ແລະທ້ອງຖິ່ນຫິດມີຕົ້ນໄມ້ແກະໄປໂບດ. ສະເຫມີປະໂລຫິດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງເປັນແມງຖາມໂດຍກົງໃນໂກນຕົ້ນໄມ້. ຫຼັງຈາກທີ່ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສິ່ງມະຫັດຕຶກໂບດນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ໃນລະຫວ່າງຝຣັ່ງໄດ້ປະຕິວັດ,ເປັນສັດມານທີ່ຈະໄຫມ້ໄມ້ຢືນຕົ້ນ,ເປັນມັນແມ່ນເປັນສັນຍາລັກຂອງຍຸດຝຣັ່ງ. ໃນປ່ວນໄລຍະເວລາຂອງປະຫວັດສາດສະໜາຈັກໄດ້ຖືກພິຈາລະ undesirable.