کلیسای کوچک Thorncrown ارتباط بین طبیعت و ... - Secret World

12968 US-62, Eureka Springs, AR 72632, Stati Uniti
9 views

Alessia Drew

Description

یک کلیسای کوچک در سبز در ابراز پیروزی از اکتشاف چشمه وجود دارد, آرکانزاس. این کلیسای کوچک شیشه ای هیچ فرم معماری مجلل اما ظاهر مینیمالیستی آن را ترویج "سادگی" - یک ویژگی از خدای ما. کلیسای کوچک Thorncrown در ساخته شده بود 1980, به دور از فشار و شلوغی از زندگی شهرستان. طراح E. پری جونز با استفاده از فرم معماری تبلیغ شده توسط مدرسه دشت معماری. بازدید از این کلیسای کوچک خواهد رابطه خود را با خدا دوباره تعریف. ورود به این کلیسای کوچک فوق العاده شما را به خدا نزدیک تر اما بالاتر از همه به طبیعت به ارمغان بیاورد. این یک محل نیست که از دست رفته است.