దేవుని స్వభావం మరియు దేవుని మధ్య కట్టడాలు ... - Secret World

12968 US-62, Eureka Springs, AR 72632, Stati Uniti
21 views

Ritika Shah

Description

There ' s a చాపెల్ ఆకుపచ్చ in Eureka Springs, Arkansas. ఈ గాజు చాపెల్ ఏ సంపన్నమైన నిర్మాణ రూపం. కానీ దాని కొద్దిపాటి ప్రదర్శన ప్రోత్సహిస్తుంది "సరళత" - ఒక లక్షణం మా దేవుడు. రియు నగరం జీవితం యొక్క ప్రతిమను నుండి, 1980 లో నిర్మించారు. డిజైనర్ Fay E. జోన్స్ ఉపయోగిస్తారు నిర్మాణ రూపం ద్వారా ప్రచారం ప్రేరీ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. నం చేస్తుంది. ఈ చాపెల్ సందర్శించడం దేవునితో మీ సంబంధం పునర్నిర్వచనం కనిపిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన చాపెల్ ఎంటర్ దేవుని మీరు దగ్గరగా తీసుకుని కానీ ప్రకృతి అన్ని పైన ఉంటుంది. ఇది తప్పిన చెందవద్దు చోటు యొక్క.