Өргөстэй цуглааны байр шинж чанар, Бурхан ... - Secret World

12968 US-62, Eureka Springs, AR 72632, Stati Uniti
9 views

Meredith Escobar

Description

Эврика булаг ногоон дахь ариун еслолын танхим байдаг, Арканзас. Энэ нь шилэн цуглааны байр ямар ч хуурамч архитектурын хэлбэр боловч Түүний энгийн төрх дэмжих нь "энгийн" - бидний Бурханы шинж чанар. 1980 онд торантсон цуглааны байр нь нийтийн байр болон хотын амьдралын хөл хөдөлгөөнөөс хол байсан. Дизайнер Э.Фей Жонс архитектурын Прири сургуулийн сурталчилна архитектурын маягтыг ашигладаг. Энэ ариун еслолын танхимд айлчилж очих нь Бурхантай харилцах харилцааг тань дахин тодорхойлох болно. Энэ гайхалтай цуглааны байранд орох нь та нарыг Бурханд илүү ойртуулах төдийгүй бүх зүйлээс илүү чухал юм. Энэ нь алдсан байх естой газар юм.