ਨੂੰ Thorncrown ਚੈਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਅਤੇ... - Secret World

12968 US-62, Eureka Springs, AR 72632, Stati Uniti
47 views

Ludovica Marina

Description

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਪਲ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵਿਚ ਯਰੀਕਾ ਚਸ਼ਮੇ, Arkansas. ਇਸ ਗਲਾਸ ਚੈਪਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਭਿਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ minimalist ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, "ਸਾਦਗੀ" - ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ. Thorncrown ਚੈਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1980 ਵਿਚ, ਦੂਰ ਭੀੜ ਅਤੇ bustle ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ E. Fay ਜੋਨਸ ਵਰਤਿਆ ਭਿਨ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਚੈਪਲ ਪਰਭਾਸ਼ਤ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੈਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਲਈ.