ການ Thorncrown ຕຶກໂບດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລັ... - Secret World

12968 US-62, Eureka Springs, AR 72632, Stati Uniti
29 views

Mia Patel

Description

ມີຕຶກໂບດໃນການສີຂຽວໃນ Eureka ພຸ,ຊັ. ແກ້ວນີ້ເປັນຕຶກໂບດບໍ່ມີ opulent ຖາປັດແບບແຕ່ວ່າມັສີຟ້າ,ລັກສະນະສົ່ງເສີມການ"ລະນາ"-ເປັນລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ. Thorncrown ຕຶກໂບດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ ໑໙໘໐,ຢູ່ຫ່າງຈາກການສາທິດຂອງນະຄອນຊີວິດ. ການອອກແບບ E. ໄຫ Jones ການນໍາໃຊ້ຖາປັດແບບຂະຫຍາຍໂດຍົ່ງພຽງໂຮງຮຽນຂອງສະຖາປັດຕະ. ການຢ້ຽມຕຶກໂບດນີ້ຈະ redefine ພັນຂອງທ່ານກັບພຣະເຈົ້າ. ເຂົ້າມາທີ່ປະເສີດນີ້ເປັນຕຶກໂບດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃກ້ຊິດກັບພຣະເຈົ້າແຕ່ວ່າຂ້າງເທິງທັງຫມກັບທໍາມະຊາດ. ມັນເປັນສະຖານທີ່ຈະບໍ່ພາດໂອກາດ.