کاخ Grassalkovich ، "کاخ سفید" اسلواکی ... - Secret World

Hodžovo námestie 2978/1, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovacchia
36 views

Kelly Smith

Description

شناخته شده به عنوان" کاخ سفید " اسلواکی, کاخ Grassalkovich صندلی رسمی رئیس جمهور جمهوری اسلواکی است. ساخته شده در سبک باروک در 1760 ، در حال حاضر در داخل باز نمی شود. با وجود این واقعیت است که آن را واقعی است حیف نیست به آن تحسین مجلل اتاق بیرونی Grassalkovich کاخ خود در نظر گرفته است یک شاهکار از شهر براتیسلاوا. احاطه شده توسط باغ های زیبا با مجسمه ها و نیمکت های یک چشمه کروی کاخ برداشت هر سال گردشگران به خصوص در این مدتها در انتظار لحظه ای از تغییر از گارد در 13:00.باغ بزرگ در فرانسه, واقع در پشت کاخ, یکی از پارک های محبوب ترین در براتیسلاوا است, و قطعا ارزش یک دیدار.