RSS   Help?
add movie content
Back

Neskuchniy ສວນ

 • Mosca, Russia
 •  
 • 0
 • 101 views

Share



 • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Giardini e Parchi
 • Hosting
 • Lao

Description

ແລະສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ຮູ້ວ່າອຸດສາຫະກໍາແລະບັນຫາທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາບໍ່ຮູ້ວ່າອຸດສາຫະກໍາ... ການຄ້າໄມ້ຢືນຕົ້ນ.ມັນຈະເຣັດໄດ້ໃນສາຍຕາຂອງແມ່ຍິງແລະກວມເອົາພື້ນທີ່ຂອງ 100 ເຮັກຕາ. ສວນອະງຸ່ນຂອງເຮົາຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຳສັ່ງຂອງເຮົາຢູ່ໃນປີ 1847 ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ເປັນເຂດຂອງຜູ້ຊາຍສາມຄົນທີ່ຈະຊັກຈູງທະນາຄານຂອງບັນດາລູກຄ້າໄດ້ດີເດັ່ນ,ດ້ວຍຄວາມຈິງແລະການຢ້ານກົວ. ໂດຍວິທີທາງການ,ສວນອະມໍລະດົກຂອງຕົນຈາກຊທີ່ຂອງຄວາມຈິງສີສັນທີ່ເອີ້ນວ່າ"ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ"ສີຂີ້ເຖົ່າໄດ້. ແລະຄິດວ່າເຮືອນຄື:ທ່ານນາງອໍລໄທສັນຕິຄົງໄວ້ໃນນັ້ນຄື:1796 ອໍລໄທສັນຕິຄົງໄວ້ຢູ່ໃນທະນາຄານແຫ່ງໜຶງ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດພູຜາ່ນສ໌ແລະໂຊໂລມ. ນະຄອນໂຄງການນີ້ອາດຈະສ້າງນະຄອນຫລວງຫລາຍໃນສະຖານທີ່ນະຄອນທີ່ມີປະຫວັດສາດອຸດົມສົມບູນແລະສະຖານທີ່ທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນຕົວເມືອງ. ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຫນອງຂອງຕົນ,ມີຕຽງນອນ,ແລະເປັນຂອງຕົນດາ.ໃນຄ.ສ.ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຫນອງຂອງຕົນ,ຕຽງນອນດໍາເນີນການ? ສວນໄດ້ປູຢາງເສັ້ນທາງໄປສູ່ທາງ,ຕາຕະລາງສານໄມ້ໄຜ່,ທ້າວເບັນ...

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com