RSS   Help?
add movie content
Back

ສະຖານະພາບຂອງ Tal ...

 • via Franco Molé, 25, 05100 Terni TR, Italia
 •  
 • 0
 • 90 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Arte, Teatri e Musei
 • Hosting
 • Lao

Description

ທີ່ເສັງເຂົ້າຂອງພິທະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນບໍ່ດົນມານີ້,ເອີ້ນວ່າສາຍສະໝອນດັ່ງກ່າວ:ສະຖານະພາບການກໍານົດໄວ້ໃນເຈ້ຍເປັນສີຂາວ,ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ໂຄງສ້າງ(ອອກແຮງ)ຫຼື ຜົນໄດ້ຮບັໃນໄລຍະເວລາໂຈໄດ້,ສາຍສະໝອນໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນ 1971,ຂັ້ນຕອນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຈາກສູນຕົວເມືອງ,ແລະໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ພາຍໃຕ້ທິດສະດີສໍາລັບການມໍລະດົກໂບຮານຄະດີ. ໄປວັນທີ,ຕົວຊີ້ບອກຂອງການຂຸດຄົ້ນແມ່ນຫມົດທີ່ຂາດຫາຍໄປແລະບໍ່ຮູ້ເທົ່າທຽມກັນຍັງຄົງລູກຄ້າແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງການຊອກຫາ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com