RSS   Help?
add movie content
Back

Gouffre ຂອງ Padirac

 • Route de Sarlat, 24620 Les Eyzies, Francia
 •  
 • 0
 • 90 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Natura incontaminata
 • Hosting
 • Lao

Description

ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫຼາຍປານໃດຄວາມຫມາຍທີ່ໄດ້ອຸດົມປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ກຸນແຈຂອງກຸນແຈປາກແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນທີ່ດິນຂອງແຂວງອາຍຸຂອງ... ມີບໍ່ມີຫຍັງຮ້າຍຫລາຍໄປກວ່າຂຸມຢູ່ໃນພື້ນດິນຂອງແຜ່ນດິນໂລກ,ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ມັກມັນຈະເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການຕອບຮັບນີ້,ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນຖືກຖ່າຍທອດຢາແລະຊື່ທີ່ດີເລີດທີ່ມີ. ສົມບັດ? ຮອຍຂອງພຣະເຈົ້າເປັນທ່າທາງແຫ່ງສະຫວັນ? ທັງຫມົດທີ່ຄາດແລະເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າອອກໄປ. ທີ່ດຽວກັນ-ຮາກຖານຂອງເຂົາເຈົ້າປະກອບມີຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ບອກໂດຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈໍານວນຫຼາຍປະຊາຊົນໃນຫຼາຍພະແນກ,ການເລື່ອງຂອງໄຟທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການ Gouffre ເພື່ອປ້ດເຊື່ອງໄວ້ໂດຍການພາສາອັງກິດໃນຕອນທ້າຍຂອງຮ້ອຍປີ'ສົງຄາ. ເຫດການອີກຢ່າງໜຶ່ງກ່າວເຖິງລູຊິເຟີຜູ້ທີ່ຕໍ່ຕ້ານໄພ່ພົນຂອງໄພ່ພົນຂອງມາຕິນ,ໄດ້ກ່າວກັບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມນິຍົມຊົມຊອບ. ເພິ່ນໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າປົກຄອງສຸດຊື້ງແລກປ່ຽນສຳລັບຈິດວິນຍານຂອງເຄື່ອງໂທດປະຫານຊີວິດທີ່ເພິ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ນະລົກ... ຜົນກະທົບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ມາຕິນໄດ້ນຳພາໂດຍສັດທາຂອງລາວເພື່ອກະຕຸ້ນຜູ້ປົກຄອງດູແລະນະຂອງລາວໃຫ້ເຕັ້ນໄປຫາທົ່ວຄອບຄົວ! ບົດກະໂດດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່,ມັນແມ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ,ປະໄວ້ສໍານັກພິມຂອງສັດໃນໂງ່ນຫີນ,ຍັງສັງເກດເຫັນໃນມື້ນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນມານໄດ້ຫາຍໄປຕະຫລອດໄປໃນຄວາມເລິກຂອງຕູ້ເອກະລັກ... ກຸນແຈັນ 33 ແມັດ(ພາສາຝຣັ່ງ)ແມ່ນຖ້ຳ 103 ແມັດ(338 ຟຸດ)ເລິກ,ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 33 ແມັດ(108 ແມັດ). ຜູເ້ຂົ້າມາ 75 ແມັດໂດຍຜ່ານບັນດາຂັ້ນໄດ.້ ຖ້ໍາໃບເກັບໃຕ້ດິນແດນປະກອບມີລະບົບໃບສາມຫຼ່ຽມທີ່ມີສ່ວນຫນຶ່ງໂດຍເຮືອ,ແລະມັນໄດ້ຖືກສັນລະເສີນວ່າເປັນ"ຫນຶ່ງໃນປະກົດການທໍາມະຊາດຊຸມສະໄຫມວິທີ່ສຸດຂອງສູນກາງ". ນັກທ່ອງທ່ຽວຄັ້ງທຳອິດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຖ້ຳໃນວັນທີ 1898;ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວໃນວັນທີ 10 ເມສາ 1899 ໂດຍພູມິສາດ 87 ລັດຖະມົນຕີນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດຝຣັ່ງ(ຫຼັງຈາກນັ້ນເອີ້ນວ່າເບເທນຄົນດຽວ). ໃນມື້ນີ້,ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບການແບ່ງແຍກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 40 ກິໂລແມັດ(25 ກິໂລແມັດ),ແຕ່ 2 ກິໂລແມັດໄດ້ເປີດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com