RSS   Help?
add movie content
Back

ພູ dei Mulini:ຫນຶ່ງໃນ ...

  • 80067 Sorrento NA, Italia
  •  
  • 0
  • 164 views

Share

icon rules
Distance
0
icon time machine
Duration
Duration
icon place marker
Type
Locali storici
icon translator
Hosted in
Lao

Description

ເຂດຮ່ອມພູສຸດຂອງເຂດພື້ນທີ່ມີການດູດຊຶມໃນໄລຍະເກົ່າ;ສະຖານທີ່ຂອງຄໍາແນະນໍາທໍາມະຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະທໍາມະຊາດຂອງຕົນທີ່ເປັນຫນີ້ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການດູດຊັບປະຫວັດສາດຂອງຄ້າຍຄືການດູດຊັບແລະຂະບວນການຕໍ່ມາຂອງການເຊາະເຈື່ອນຂອງ ການສ້າງຕັ້ງຂອງແຫ່ວງເລິກໃນວັນທີດານຫີນກັບຄືນໄປບ່ອນປະມານ 35,000 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ນັ້ນໂຮງສີແລະບໍລິການອາໂຣນ;ຮ່ອມພູທີ່ດີທີ່ສຸດຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນແຫຼມໄດ້(ມີສີ່ຄົນອື່ນ),ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ນີ້,ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ,ທ່ານສາມາດຊົມເຊີຍພຽງແຕ່ສ່ວນກາງທີ່ຂະຫຍາຍຈາກໄພລົດຊາດກາງ,ຕັດສິນໃຈກັບສັນກາແລະ ຮ່ອມພູເປັນຫນີ້ຊື່ຂອງຕົນທີ່ມີຂອງໂຮງງານ,ຊຶ່ງມີການຍືນຍົງ,ນໍາໃຊ້ຈົນກ່ວາການໃຊ້ຕົ້ນ'900 ການເຂົ້າສາລີ. ນອກຈາກຈະໂຮງງານ,ປະຈັກພະຍານປະຫວັດສາດແລະສິລະປະທີ່ບອກໃຫ້ແຕກຕ່າງສູງ&ຂ້າພະເຈົ້າຕາການ;,ມີພາຍໃນຂອງໂຮງເລື່ອຍແລະເຮືອນຈະລ້າງສາທາລະນະ. ການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ(1866) ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ກ້າມເນື້ອ້ັນດີຈະສີດັບສໍາ່ຂອງຂວັນ້່ໍາລະູກັນ້່ຶນຊວ່ຍປັດເປົ່າໂລກໄພບາບໍ້.

image map
footer bg