RSS   Help?
add movie content
Back

Camden:ຄອນຫຼວງຂອງດ ...

 • Camden Town, Londra, Regno Unito
 •  
 • 0
 • 50 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ວິທີການທົດແທນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊີວິດແມ່ນທັງຫມົດທີ່ເອົາມາໃຫ້ທ່ານຊ່ອຍເຫລືອ. ຂົນສົ່ງຍັງອຸດົມປະມານເຂດພື້ນທີ່.ໂລກ-ທີ່ມີຊື່ສຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງກວມຕະຫຼາດເອກະລັກແລະຕະຫຼາດຫມັ້ນຄົງທີ່,ແມ່ນແລ້ວ,ການນໍາໃຊ້ເພື່ອຈະມ້າຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ຖ້າທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການຕະຫຼາດຂອງທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ Camden ເມືອງສະຖານີທ່ານຈະພົບຕ່າງໆເຂດຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ຕະຫຼາດເຈົ້າຊູ້ຕາມຖະຫນົນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນແຈຂອງເຈົ້າຊູ້ຕາມຖະຫນົນແລະຖະຫນົນສູງ,ບໍ່ຢູ່ໄກຈາກສະຖານີໃຕ້ດິນ. ກ່ຽວກັບ 200 ຮ້ານເສັ້ນສູງຍັງແລວທາງແຄບຢູ່ໃນຕະຫຼາດນອກນີ້. ມີແຜ່ນແພງ່າຍດາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຊັ່ນ:ເສື້ອທີເຊີດ,ໃສ່ຫມວກ,ເພັດແລະຜະລິດຕະພັນລາຄາຖືກອື່ນໆ. 2. ຕະຫຼາດບ່ອນຈອດລົດແລະລັອກສາມາດໄດ້ຮັບການພົບເຫັນຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຖະຫນົນສູງໄດ້,ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຂົວໃນໄລຍະຄອງຈັດກຸ່ມຂອງ. ເຂດພື້ນທີ່ຕະຫຼາດນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິນັບຕັ້ງແຕ່ 1975 ແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຕະຫຼາດສະຫນິດສະຫນົມໄດ້. ສະຖານທີ່ນີ້ທ່ານຈະພົບເຫັນທີ່ຫມັ້ນຄົງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີລາຍການປະຫັດຖະກໍາຄຸນນະພາບສູງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແລະປະມານການກໍ່ສ້າງທີ່ມີ 3 ຊັ້ນ. ສິງ່ດັງ່ກ່າວນີແ້ມ່ນມີພີາຍໃນສະໄໝບູຮານ. ນີ້ແມ່ນອາຫານຕາມຖະຫນົນຂອງປະເພດທີ່ດີທີ່ສຸດ. 3. ຫມັ້ນຄົງຕະຫຼາດໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ຕາມຖະຫນົນກະສິກໍາສໍຂາວກ້ອນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ຢູ່ໃນເວລາຕົ້ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໄດ້. ຮ້ານຄ້າໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມປົກກະຕິແລະໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຫມັ້ນຄົງເຫຼົ່ານີ້ຫຼືໃນການທົດລອງທາງລົດໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການປະພຶດ. ຢູ່ປະມານ. 700 ຮ້ານຄ້າແລະຮ້ານຄ້າສາມາດຊອກຫາໃນບັນດາຄົນອັບເດດ:ທາງເລືອກ,ການສິ້ນເປືອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ,ວັດຖຸໂບຫານແລະເຄື່ອງມືສອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດບ່ອນເກີດຂຶ້ນແມ່ນເປີດ 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດທ່ານຄວນຈະພິຈາລະນາລະມັດລະວັງທີ່ທ່ານຈະເລືອກເອົາສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ. ວັນສຸກ,ວັນເສົາແລະວັນອາທິດແມ່ນມື້ທີ່ຮ້ານທັງຫມົດແລະຮ້ານຄ້າແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປີດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ແປກໃຈກະເພາະອາຫານຂອງທ່ານມີອາຫານຊຸມສະໄຫມວິ,ທ່ານຄວນຈະຈັດຕາຕະລາງພັກຜ່ອນຢູ່ໃນຫນຶ່ງຂອງຮ້ານອາຫານຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮ້ານອາຫານ. ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ມີບັນຫາໃດໆເພື່ອພັດທະນາຄວາມຢາກອາຫານທີ່ຈໍາເປັນຍ້ອນບໍ່ມີສະຖານທີ່ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ແປກໃຫມ່ແລະຂອງອາຫານທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໄດ້.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com