RSS   Help?
add movie content
Back

ການ Neapolitan ອອກແບບ

  • Napoli, Italia
  •  
  • 0
  • 181 views

Share

icon rules
Distance
0
icon time machine
Duration
Duration
icon place marker
Type
Piatti tipici
icon translator
Hosted in
Lao

Description

ດ້ານລະບົບນິເວດ:ແລະດ້ານລະບົບນິເວດ:;ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນແບບຢ່າງໃນບາ 1881,ພາຍໃນແລະເທົ່ານັ້ນ;ອົງການປຸງແຕ່ງອາຫານເສີມເຖິງ,ຫລືດ້ານລະບົບນິເວດ: ເຮົາບໍ່ສາມາດລືມວ່າຕົວຊີ້ບອກກ່ອນໃດໃນຂະນະນີ້,ໂດຍແອວເດີຄາສິໂນ,ພັນທະມິດງຽບ;(ຕອນຕົ້ນໃນປີ 184,ບາບີນາຍົກຍ້າຍເຂົ້າຢູ່ທາງທິດສະດີແລະວ່ອງໄວ;ໂດຍຂ້າພະເຈົ້າໂອນສາຍພົວພັນຄູ່ແຂ່ງລົດ,ລ້ຽງດູໄບເບິນ,ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ 1843 ປົກກະຕິ. ຖ້າຫາກວ່າໃຜມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສານຸສິດແລະຜ້າເຕັ້ນ,ມັນຈະເປັນພຽງພໍທີ່ຈະຈື່ຈໍາຊື່ຂອງເຂດລິດສະບອນນີອາຫານ(ກະສັດສຸດທ້າຍຂອງຄວາມຮັກສອງແຟຣນຊິສໄດ້,ໃນທີ່ນັ່ງຂອງເຂົາຈາກ 1859 ຫາເດືອນກຸມພາ 1861),ເອີ້ນວ່າ ດ້ານລະບົບນິເວດ:,ປະຈຸບັນຂ້ອຍບໍ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາ;ຍົກເວັນ່ຊົນລະປະທານ,ເຖິງຢ່າ່ຜູ້ນ້:ທີ່ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ,້້ນ:ບານບໍ່ຊົນນະບົດ,ຕົວຢາ່ງຊົນເຜົ່າເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານເຂົ້າຮຽນຂອງບັນ:ໃນປະຈຸບັນສາ້ງ ດ້ານລະບົບນິເວດ:ແລະການແນະນໍາຂອງທ່ານຫຼຸດພົ້ນອອກໃນລ່ວງໜ້າ;ເຊັ່ນດຽວກັບຍິນດີໂອຕຽງແລະການສຶກສາ,ເລືອກເປັນຄົນກິນຕາຄານ,ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຕອນຕົ້ນຂອງທ່ານ,ໂດຍສະເພາະອາຫານວ່າງໃນຮ້ານອາຫານ,ສະເໜີແນະນຳການປ່ຽນແປງແສງສະຫວ່າງແລະເຂົ້າມາໃນດ້ານລະບົບນິເວດຂອງຢູ່ຕອບ

image map
footer bg