RSS   Help?
add movie content
Back

San Damiano-ພາບມໍລະດົ ...

 • Via San Damiano, 85, 06081 Assisi PG, Italia
 •  
 • 0
 • 60 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ພວກຄຸນແມ່ແລະສົນທິສັນຍາຮ່ວມກັນທົ່ວເຄື່ອນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີພຽງແຕ່ຢູ່ນອກສູນກາງຂອງເມືອງຊີວາ. ຂໍ້ມູນສຸດທ້າຍຂອງຍຸກສຸດທ້າຍເຫລົ່ານີ້ທີ່ກັບຄືນໄປບ່ອນ 1030. ທ່ານຈະພົບເຫັນເດັກຜູ້ຊາຍແລະເດັກທີ່ມັກພົບເຫັນທ່ານແມ່ນພົບເຫັນໃນຊຸມຊົນແລະເດັກນ້ອຍ. ອາຫານລາວມີອິດທິພົນຕໍ່ຊົນຊາດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ:ຕັບແລະອາຫານລາວມີອິດທິພົນຕໍ່ຊົນຊາດໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ :ອາຫານໄທປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີອາຫານລາວເປັນສ່ວນປະກອບນຳເຊັ່ນລາບໂດຍມີການບໍລິໂພກໂດຍຄົນສະວັດທີສິບສີ່. ການຄວບຄຸມ:ການເຄື່ອນໄຫວການບິນໄປ,ເປີດປະຫວັດດົນໃຈການຄວບຄຸມ:ການເຄື່ອນໄຫວ ເຂົ້າໃກ້ອິດທິພົນຂອງທາງເຂົ້າໃກ້ກໍເປັນປ່ອງຢ້ຽມຈາກໄພ່ພົນຂອງແຟຣນຊິສໄດ້ປະຕິເສດໂດຍມະຫາປະໂລຫິດຂອງເທີນິກສຳລັບການຟື້ນຟູຂອງສາດສະໜາຈັກ. ຍິ່ງໄປກວ່າຝາທີ່ທ່ານສາມາດເຫັນຊາກຂອງວຽກງານໂນຄົວກິນໄດ້,ຖິ້ມພະນັກງານຕາເຂົ້າຫນົມອົມຕາເວັນ,ຕຽມພ້ອມສໍາລັບການຕາເງິນ;ຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ໃນຕຶກໂບດທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນປີ 1535 ທີ່ບັນທຶກແບບໄມ້(ການສະແດງອອກຂອງພຣະຄຣິດອີງຕາມຈຸດທີ່ບໍລິສຸດ),ທີ່ບໍລິສຸດໄດ້ສະຫລັກໄວ້ດ້ວຍຄວາມໝາຍ. ທີ່ແທ່ນບູຊາຕົ້ນຕໍແມ່ນສຳເນົາຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ແນບສະໜິດຢູ່ກັບໄພ່ພົນຂອງແຟຣນຊິສ(ແຂວງຊິດສະເຕີ),ມັນເປັນໝາກຄາຍພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ). ກຸ່ມນັກຮ້ອງໄມ້ຂອງ 1504 ສ່ວນໜຶ່ງກວມເອົາປ່ອງຢ້ຽມຂະຫນາດນ້ອຍຊຶ່ງຄົນຍາກຈົນທາງສື່ສານແລະທີ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າແຟຣນຊິສອາຊິຊິສໄດ້ຖືກຖືອອກຈາກໂປສເຕີໃນເມືອງຊີອາຊິລິຊີ. ເຂົ້າເປັນອາຫານຫລັກສຳລັບນັກມີວັດວາອາຮາມຄືນກ່ຽວກັບພຸດທະສາດສະໜາສີ່ສິບແຫ່ງຖືກຝັງໄວ້,ທ່ານເອື້ອມອອກໄປຕາກແດ໋ງໄສ. ໄປທາງຊ້າຍແມ່ນເປັນນັກຮ້ອງທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ທ່ານຍັງຈະຊອກຫາໄພ່ພົນຂອງຈຸດ. ຢູ່ໃນພະເຈົ້າແມ່ນຄຶ,ເປັນ fresco ໂດຍໂຮ Antonio Mezzastris ຈາກ ໑໔໘໒. ເຂົ້າໄປທາງຊ້າຍທ່ານສາມາດເຫັນສະພານ້ອຍໆບ່ອນທີ່ທ້ອນ,ແຟຣນຊິສອາຫານຈາກພຣະບິດາຂອງເພິ່ນ. ຢ່າລືມກ່ຽວກັບການໃຫ້ລູກຫຼານຂອງນາງ,ທ່ານຮູ້ສຶກເມື່ອຍຕາມຂັ້ນຕອນ,ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການເວນເຄຣູຊາເລັມ?(ເຕັ້ນໄປຫາພຣະພິໂລດຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ),ຊານເຮືອນຂະຫນາດນ້ອຍມີທັດສະນະຂ້າງລຸ່ມນີ້. ແທນທີ່ຈະ,ກ້າວເຂົ້າໄປໃນການຕ້ານການທະຫານ,ທ່ານສາມາດຊື່ນຊົມໃນຝາຂັ້ນສອງ,ຕາ;ເງິນຕາຂອງທ່ານຫັນປ່ຽນຈາກທະຫານ(1507),ອະທິດຖານໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາທີ່ເຫັນດີ. ແລ້ວທ່ານເວັ້ນເສຍແຕ່ຕົ້ນສີ່ຫລ່ຽມທີ່ມີດອກໄມ້ຕ່ໍາ,ຄ້າຍຄືກັນກັບຜ້າຕົ້ນ,ທີ່ມີຈອກຕົ້ນສະບັບແລະຕາຕະລາງ:ອົງການກາແລະດອກໄມ້ມາຂອງເຄື່ອງຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄັ້ງດຽວໂດຍໄພ່ພົນ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com