RSS   Help?
add movie content
Back

Naviglio ໃຫຍ່

  • Naviglio Grande, Italia
  •  
  • 0
  • 68 views

Share

icon rules
Distance
0
icon time machine
Duration
Duration
icon place marker
Type
Altro
icon translator
Hosted in
Lao

Description

ມັນເຫນັງຕີງຈາກນ້ໍາຄາສິໂນ,ແລະເນັ້ນຫນັກສໍາລັບການ 49,9 ກິໂລແມັດລະຫວ່າງພືດ,ໃນເລືອດຂອງໄອແລນ,ແລະພວນດິນຮອບຄັດຄ້ານຂອງອົງ. ມັນເປັນຊົນລະສາດທີ່ປະກອບມີຫຼາຍອ່າງໂຕ່ງຍ່ອຍທີ່ມີຊ່ອງທາງເຂົ້າຫາຍໂຕໄປ,ສະນັ້ນເປັນການບົງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເປັນເຂດຫ່າງໄກຫຼາຍ. ໃນສະຕະວັດທີ 12,ຫຼັງຈາກໄຊຊະນະຂອງເອຊີມິລານທີ່ຊື່ໃນທ້ອງຖິ່ນ,ການກໍ່ສ້າງຂອງຕົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທີ່ດິນລະຫວ່າງເອຊີມິລານ,ເພື່ອໃຫ້ມັນໄດ້ຮັບຊື່"ເຈ້ຍ."ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສຳເລັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ມັນຖືກນໍາທິດຈາກອິນເຕີມິລານ,ເປັນຕົ້ນເປັນ 1272. ອົງການກອງທນສາລັບເດັກແລະອົງການນາ້ດື່ມອຸດົມສົມບູນໄດ້ສກສາໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ເພື່ອພະຍາຍາມແລະພັດທະນາແບບຢ່າງທີ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ທຸກຍາກຢູ່ສປປລາວ. ຕົ້ນນ້ໍາສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ,ເພາະມັນຮຽກຮ້ອງມ້າ,ແລະບາງເທື່ອເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດ,ທີ່ຈະດຶງເຮືອຕາມເສັ້ນທາງ,ທີ່ຮູ້ຈັກເຊັ່ນດຽວກັບເຮືອ. ຕາມເຂດພື້ນທີ່ເມືອງນອກ,ນໍາທິດຂອງເມືອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,ທ່ານສາມາດຊອກຫາຄຸນນະສົມບັດເມືອງແລະອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສວຍງາມທີ່ມີສວນຮົ່ມ,ຊຶ່ງແມ່ນຄັ້ງຈຸດພັກສຸກຂອງເລບານອນທີ່ສູງສົ່ງສໍາລັບສັດຕະວັດແລ້ວ. ໃນບັນດາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້,ທ່ານສາມາດຊອກຫາສັນຕິພາບ,ລັກສະນະທີ່ໄດ້ນໍາທິດ,ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຜົນມາຈາກການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຂອງຕົນເປັນເວລາທີ່ມີການຫຼີ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເວລາທີ່ມີໂອກາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບວິນລ່າໄດ້,ຜູ້ບົ່ງມະຕິເປັນຕົ້ນຕໍຂອງທີ່ກຽດຊັງຈາກ 1700 ໄດ້.

image map
footer bg