RSS   Help?
add movie content
Back

Anif ເລຊ

 • 5400 Anif Palace, Austria
 •  
 • 0
 • 115 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Palazzi, Ville e Castelli
 • Hosting
 • Lao

Description

ເລຊແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຂ້າງເປັນຫນອງປອມໃນຂອບເຂດພາກໃຕ້ຂອງໂຊເບີກບານ,ອອສເຕີຍ. ເລຊເຄີຍເປັນບ່ອນນັ່ງຂອງອະທິການດອນໃນສູນ,ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານຈົນກ່ວາສະຕະວັດທີ 19. ມັດທາຍລະຫວ່າງ 1838 ແລະ 1848 ຢູ່ໃນຮູບແບບການໄປ. ກຸ່ມຖ້າຫາກວ່າແມ່ນມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນໃນຮູບເງົາຫຼາຍ,ລວມທັງສຽງຂອງດົນຕີ. ຕົ້ນກໍາເນີດມາຂອງຕົນບໍ່ສາມາດຈະແທ້ລົງວັນທີແຕ່ວ່າບໍ່ມີເອກະສານຈາກປະມານ 1520 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເລຊເອີ້ນວ່າໂອເບດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນສະຖານທີ່ນີ້. ເຈົ້າຂອງຂອງຕົນແມ່ນຄອງລະບົບ bailiff Lienhart Praunecker. ຈາກປີ 1530 ຂໍ້ຄວາມນັ້ນໄດ້ກ່າວເຖິງເປັນປະຈຳໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຈາກຊື່ຈາພຸດ. ໂດຍທີ່ເຄີຍເປັນອະທິການແລ້ວນີ້ເຄີຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍແລ້ວຫລັງຈາກໂຈຣານໂຢຮານເທົ່ານັ້ນໃນປີ 1693;ຈາກນັ້ນຕອນນັ້ນ,ອະທິການໄດ້ໃຊ້ມັນເປັນທີ່ພັກອາໄສຢູ່ໃນລະດູຮ້ອນ. ໃນເວລາທີ່ເງິນເດືອນໂຊເບີກໄດ້ຫຼຸດລົງທີ່ອອສເຕີຍໃນ 1806,ເລຊແລະຫນອງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສາທາລະນະ. ຊັບສິນຖືກຂາຍໃຫ້ກັບ Alois ນັອ-Stepperg ໃນ ໑໘໓໗. ເພິ່ນສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເປັນເລຊອຍລະຫວ່າງ 1838 ແລະ 1848 ພາຍໃນເມືອງໂລມ,ແລະມອບຮູບເງົາໃນປະຈຸບັນຂອງມັນ. ເຖິງທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່,ເລຊໄດ້ປະກອບດ້ວຍພຽງແຕ່ຂອງທໍາມະດາ,ສີ່ເລື່ອງແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສສອງເລື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ການກໍ່ສ້າງຕຶກໂບດ. ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງການນັບໃນ 1891 ຊັບສົມບັດໄດ້ຫຼຸດລົງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດພີ່ນ້ອງຍິງລາວ,ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນັບຈາກລູກຊາຍ;ເລຊດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງໃນມືຂອງຄອບຄົວທີ່ສູງອາຍຸຂອງລາວ. ໃນປີ 1918,ເລບາໂຕໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈສາທາລະນະເມື່ອກະສັດວຽງຈັນຝົນແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ແລ່ນໜີໄປໃຫ້ຊາວເລມັນ. ພ້ອມກັບຄຳປະກາດຂອງກຸ່ມໂຄຣຳໃນ 12/13 ເດືອນພະຈິກ 1918,ມີຄວາມວຽງຈັນຝົນແລະມີແຮງງານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານຊາວບາເວເຣີຍ,ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ລັດຖະບານ. ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມໂລກຄັ້ງເຍ Wehrmacht ຫນ່ວຍໄດ້ຖືກບ່ອນຢູ່ໃນເລຊ,ປະຕິບັດຕາມໂດຍອາເມລິກາຫນ່ວຍໃນປີ ໑໙໔໕. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນພະນະທ່ານໂຣເບີດວອງຣອງຣີມສຈາໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ,ຣີມສຈາໄດ້ເນັ້ນໜັກລະຫວ່າງ 1995 ແລະ 2000. ທັດສະນະຂອງການກໍ່ສ້າງປະຫວັດສາດນີ້ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້. ເອກະສານອ້າງ: ວິກິພີເດຍ

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com