RSS   Help?
add movie content
Back

Augustinian ສາດສະໜາຈັ ...

 • Augustinerstraße 3, 1010 Wien, Austria
 •  
 • 0
 • 119 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ກ້າວໄປສູ່ໂລກເອດສ.1327 ເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງສານສະຕິນ-ສັດທາຂອງແນໃສ່ວິທະຍາສາດ. ສານໃນວັນທີ 1634 ຫໍສະໝຸດດິຈິຕອລບັນຈຸແຜ່ນຈາລຶກທອງແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງສາດສະໜາຈັກໃນວັນສຸດທ້າຍ. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເດັກມັງກອນພຣະຄຳພີມໍມອນ,ລວມທັງການແຕ່ງງານລ້ຽງລູກເສືອຂອງສະຫະລັດຊື່ອາເມລິກາ(ແລະອະນາຄົດ)ມາເຣຍຫຼັກຊັບໃນປີ 1736 ທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍໃນເຮືອນຂອງໂຈເຊັບຊື່ອາຊຽນ 1810 ທີ່ຈະເອົາເຄື່ອງແຕ່ງກິນທີ່ດີຂອງນາງຊື່ເອລີຊາເບັດ,ແລະວຽກງານລ້ຽງລູກເຂີຍຂອງລາວ.1810 ທະຣິກກາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະຖາປະນິກທີ່ດິນທະຣິກາຈາກ 1330 ການ 1339,ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອຸທິດຕົນຈົນກ່ວາ 1 ເດືອນພະຈິກ 1349. ຂະນະທີ່ກວ້າງໃກ້ຄຽງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເບີກ,ວົງມົນຕ່າງໆທີ່ຝັກບົວຄ່ອຍໆໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄຸມດ້ວຍມັນແລະມື້ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະລັບສັບຊ້ອນໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແນມບໍ່ເຫັນແຈ້ງຈາກພາຍນອກ,ພາຍໃນແມ່ນຫຼາຍຫຼືຮູ້ແຈ້ງ. ລະຫວ່າງການປົກຄອງຂອງໂຈເຊັບທີ່ຊື່ດິໂອເນຍ,18 ພະບູຊາໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກໃນປີ 1784 ເມື່ອສາດສະໜາຈັກຖືກຟື້ນຟູຄືນມາໃໝ່ໃນຮູບແບບທັນທີ. ແທ່ນບູຊາຄົນໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2004,ໄດ້ອຸທິດຕົນທີ່ຊື່ຣິອຸດຣິອານທັນເປັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມອອສເຕີຍ(187-1922)ແມ່ນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທີ່ຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະກາໂຕລິກ. ຖ້າຫາກທ່ານມີລົດໄຟໄປໃນຫ້ອງໂຖປັດສະວະທີ່ມີສິດທິໃນການແທ່ນບູຊາ,ຊຶ່ງຖືເງິນແຫ່ງອຸປະກອນທີ່ມີຫົວໃຈຂອງຜູ້ປົກຄອງເມືອງແຮມເບີກ,ຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກເກັບໄວ້ໃນສານສູງສຸດ. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ມາປັບປຸງເຂົາ້ໃນວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ດຂີນ້ຶກວ່າເກົາ່. ສັງເກດໃນບັນດາອະນຸສາວອະນຸສາວຂອງສາດສະຫນາຈັກແມ່ນການອົດທົນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງອອສເຕີຍໂດຍການຕໍ່ການປົກປ້ອງ,ໃນ 1805. ເອກະສານອ້າງ: ວິກິພີເດຍ

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com