RSS   Help?
add movie content
Back

Solna ສາດສະໜາຈັກ

 • Prostvägen 14, 171 64 Solna, Svezia
 •  
 • 0
 • 227 views

Share



 • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ຈະສາມາດເວົ້າໃດ້ວ່າປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນຖ້າຫາກສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າໂດຍປັດໃຈເຂົ້າຄືເກົ່າ. ພາກສ່ວນອັນສູງສຸດຂອງສາດສະໜາຈັກ,ມີເຮືອນສາຍໃຫຍ່ຊຶ່ງມາຈາກສະຕະວັດທີ 12 ແລະໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະສຳລັບຈຸດປະສົງປ້ອງກັນ. ຕິດກັບສູນກາງໄດ້ຕະຫຼອດນີ້ແມ່ນອາວຸດ(ພາກໃຕ້),ເປັນມຸມສາກກັບນັກຮ້ອງເພງຕາເວັນອອກ,ແລະສະພາແຫ່ງຊາດມຸມສາກກັບພາກຕາເວັນຕົກ. ພາກເຫນືອຂອງນັກຮ້ອງເພງແມ່ນລີໄຟໄຫມ້,ແລະກັບຕາເວັນອອກເປັນນັກຮ້ອງທີ່ຝັງສົບ ກຸ່ມນັກຮ້ອງທີ່ຝັງສົບສອງທີ່ຢູ່ເບື້ອງໃຕ້ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ. ໄດ້ຕະຫຼອດ(ຫໍຄອຍສູນກາງ)ແມ່ນໄດ້ກວມເອົາໂດຍຈອກຄາໂນລາມ,ທີ່ຄອບງໍາຮູບລັກສະນະຂອງສາດສະຫນາຈັກ. ກຸ່ມນັກຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມໃນສະຕະວັດທີ 13 ໄດ້. ສ່ວນເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນມາຈາກສະຕະວັດທີ 14,ແລະໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍໃນໄລຍະສະຕະວັດທີ 15,ໃນເວລາທີ່ອາວຸດເຮືອແລະນັກໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ສາດສະໜາຈັກໄດ້ບັນລຸພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງຕົນພາຍໃນບັນດາເຄື່ອງຂະຫຍາຍຂອງທູດຄາບລຽນຈະຕາຍ. ໃນປີ 1674 ປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ຖືກເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ,ເປັນຂອງຂວັນທີ່ເພິ່ງອາໄສຢູ່ບ່ອນມິດຊັນຕາກຳນົດໄວ້ຊຶ່ງຕະກຳຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການ 1637,ແລະຍ້າຍໄປສາດສະໜາຈັກຂອງສາດສະໜາຈັກໃນປີ 1674. ໃນ 1708 ເຮັກຕາຜົນໄດ້ຮັບມອບຫມາຍຫລຸມຝັງສົບໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອນັບໂປໂລຍ. ມຸງໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນໄຟໃນ 1723,ແລະໃນເຕະບານໃນປະຈຸບັນແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຫຼັງຈາກເຫດການນີ້. ກຸ່ມນັກຮ້ອງທີ່ຮ້າຍແປນໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນປີ 1780.ໃນປີ 1883 ສາດສະໜາຈັກໄດ້ຮັບຫລັງຄາຂອງແຜ່ນທອງແດງ. ມີເຄື່ອງເຟີນີເຈີລາຄາແພງແມ່ນບໍ່ມີອອກທ່ານສາມາດຊື້ໃນການຟື້ນຟູ. ຄ murals ຈາກມານ. 1440 ກໍາລັງສະຮູບການຕົກແຕ່ງ. ການຮ້ອງເພງແມ່ນເດັ່ນໂດຍແທ່ນບູຊາສິ້ນ,ສິ້ນ,ແກະສະຫລັກໃນໄມ້ໃນ 1666 ໂດຍການກະຕຸກ. ສູນເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດມີເຄື່ອງມື້ໂຄສະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນແຜ່ນພັບ,ໂພດເຕີ,ປະຕິທິແລະເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ,ກໍລະນີສຶກສາບົດລາຍງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.ເພື່ອນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງ... ເອກະສານອ້າງ: ວິກິພີເດຍ

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com