RSS   Help?
add movie content
Back

ລັດຖະບານເລຊ

 • 00170 Helsinki, Finlandia
 •  
 • 0
 • 80 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Palazzi, Ville e Castelli
 • Hosting
 • Lao

Description

ໃນຕົ້ນປີ 1800,ຄັງສໍາລັບເກືອອາໄສທີ່ດິນທີ່ຕໍ່ມາຈະຖືເລປະທານປະເທດ. ຫນຶ່ງຂອງນັກຂອງຫຼາຍທີ່ສຸດ,ສົບຜົນສໍາເລັດສິນຄ້າ,Johan Henrik Heidenstrauch,ຊື້ຫຼາຍແລະການກໍ່ສ້າງເຮືອນຂອງຕົນບໍ່ມີ. ພຣະອົງກ່າວຢ່າງຫລວງຫລາຍ,ອອກແບບໂດຍເສົາໃຫຍ່,ເຮັດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ສໍາລັບການເປັນຢູ່ໄກເກີນໄປກວ່າບ້ານເຮືອນສິນຄ້າປົກກະຕິຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ. ພະນັກງານສັງເກດເຫັນແລະທໍາອິດໄດ້ຊື້ສໍາລັບຜູ້ປົກຄອງຟິນແລນ-ໂດຍທົ່ວໄປໃນປີ 1837. ທີ່ແນ່ນອນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຂອງພຣະອົງສົ່ງກິ່ນຫອມທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເລຊໄດ້ຖືກປັບປຸງລະຫວ່າງ 1843 ແລະ 1845. ໃນຊ່ວງເວລານີ້ປີກເປັນການລ້ຽງໃຫມ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າມາ,ຕຶກໂບດ,ຫ້ອງ,ເຮືອນຄົວແລະຫ້ອງພັກ. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ມາປັບປຸງເຂົາ້ໃນວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ດຂີນ້ຶກວ່າເກົາ່. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ມາປັບປຸງເຂົາ້ໃນວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ດຂີນ້ຶກວ່າເກົາ່. ໃນລະຫວ່າງການສົງຄາມໂລກຂ້າພະເຈົ້າ,ເລຊໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນໂຮງຫມໍທະຫານ. ທີ່ແນ່ນອນໄດ້ 1917,ເລຊໄດ້ກາຍເປັນຊັບສົມບັດຂອງວຽງຈັນຝົນຂອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າປ່ຽນຊື່ການກໍ່ສ້າງ,ແລະການນໍາໃຊ້ມັນເປັນສໍານັກງານໃຫຍ່ຈົນກ່ວາໃນຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມກາງລັງງານໄດ້. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ມາປັບປຸງເຂົາ້ໃນວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ້ໃຫ້ດຂີນ້ຶກວ່າເກົາ່. ໃນເວລາທີ່ຟິນແລນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະທໍາມະນູນໃຫມ່ໃນປີ 1919,ການກໍ່ສ້າງໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເພື່ອກາຍເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງເປັນທາງການຂອງປະທານປະເທດ. ຜົນໄດ້ຮບັຈາກເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ມາປັບປຸງເຂົາ້ໃນວິທກີານເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົາ ເລປະທານປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທັງຫມົດແຕ່ສາມຂອງປະທານຟິນແລນຈົນກ່ວາ 1993. ມື້ນີ້,ປະທານປະເທດນ້ອຍດັ່ງກ່າວເພື່ອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ຮິມທະເລໃນຕາເວັນຕົກຂອງ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com