RSS   Help?
add movie content
Back

Suriname

 • Paramaribo, Suriname
 •  
 • 0
 • 201 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Altro
 • Hosting
 • Lao

Description

ປະເທດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການແບ່ງອອກເປັນສອງພາກພື້ນຕົ້ນຕໍ-ພາກເຫນືອຂອງເຂດແຄມທະເລບ່ອນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຊີວິດຂອງປະຊາກອນແລະປ່າຝົນເຂດຮ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງແລະນົກຊະນິດທີ່ໂປ່ງເຊິ່ງກວມເອົາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປະເທດໄດ້. ໃນຫວຽດນາມ,ຂົນສ່ງໍ້ົທຸກໆປີລະຫວາ່ງປະເທດຈີນແລະປະເທດໄທທີ 17 ປີແລະມີຊີວິດຊີວະນາໆເດັ່ນາຍຕາມທະນາຄານແມັກຊີໂກປີການາດາ,ເບີມິວດາຫຼືເກາະແຄຣິບບຽນຈະຕ້ອງເປັນພົນລະເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ການໂຮນິສູນກາງຂອງ Paramaribo ເປັນພາບມໍລະດົກໂລກເວັບໄຊ. ເມືອງຍັງຖືກລະລາຍຫມໍ້ຂອງວັດທະນະທໍາທາງສາສະຫນາລວມທັງຊາວຢິວຜູ້ທີ່ຍ້າຍອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງລູກແລະທໍາມະສາລາເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາ. ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນສິ່ງທີ່ເພິ່ງປາຖະໜາແລະເຂົ້າເຖິງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຮືອບິນ,ເສັ້ນທາງປ່າແລະຄວາມສະຫວ່າງ. ຄວາມດຶ່ງດູດຂອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດສໍາລັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມແມ່ນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າເປັນເອກະລັກແລະສັງຄົມຜ້າ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com