RSS   Help?
add movie content
Back

Skagen:ໃນເວລາທີ່ສອ ...

 • 9990 Skagen, Danimarca
 •  
 • 0
 • 49 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Panorama
 • Hosting
 • Lao

Description

ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ສອງທະເລມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການໃຄ່ບວມມັກຈະເຮັດໃຫ້ສ້າງເປັນຜູ້ຄົງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາທີ່ຈະແຕະຕ້ອງອື່ນໆແຕ່ລະຄົນ. ມັນຄົງເປັນອາໂຣນ;ຄືກັບວ່າມີອຸປະສັກມຸດຍັງເປັນອັນເນື່ອງມາຈາກອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມເຄັມແລະການແຕກງອກ;ຂອງນ້ໍາໄດ້. ໃນເວລາສອງທະເລທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັ່ນປ່ວນ. ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້,ມີອາການພິເສດທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໂດຍຄໍານຶງວ່າການເກືອດຫ້າມຢ່າງແທ້ຈິງກ່ຽວກັບການອາບນໍ້າຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງພາກເໜືອຂອງຊາຍຝັ່ງ. ມັນໄປໂດຍບໍ່ມີການເວົ້າວ່າ,ແກ້ອອກຂອງດິນຊາຍທີ່ຫມາຍກອງປະຊຸມຈຸດລະຫວ່າງສອງທະເລແມ່ນຫນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຖ່າຍຮູບ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com