RSS   Help?
add movie content
Back

ເດືອນ/ນ້ໍາຕົກຍ ...

 • 09040 Villaputzu CA, Italia
 •  
 • 0
 • 76 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Natura incontaminata
 • Hosting
 • Lao

Description

ໃນພາກໃຕ້ຂອງເກາະທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາພູມສັນຖານເກືອບແມ່ນ. ມັນແມ່ນການຍົກ Buddidorgia,ບໍ່ໄກຈາກມຫາດຊາຍຂອງ Villasimius ແລະກີນົດ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບນ້ໍາຕົກຕາດ.ມັນເປັນນ້ໍາຕົກຕາດມີຂະຫນາດນ້ອຍຂອງທີ່ອີເມີ. ເຊື່ອງໄວ້ໂດຍທຳມະຊາດແລະປ່າໄມ້,ໄດ້ສ້າງປ່າໄມ້ຢ່າງດົກຫນາແລະໂງ່ນຫີນທີ່ໄດ້ຖືກສະຫລັກໄວ້ໂດຍນ້ຳກໍນອງ,ບ່ອນທີ່ຄົນຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່,ເຂົາເປັນອຸທິຍານນ້ອຍໆຢູ່ໃນໂລກ. ສາຍນ້ໍເຫຼົ່ານີ້ຂອງນ້ໍາ,ທີ່ມາຈາກຝົນ,ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນເວລາສະເພາະໃດຫນຶ່ງຂອງປີແລະບໍ່ສະເຫມີສັງເກດເຫັນ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ບໍ່ດີເກີນໄປວ່າເຂດພື້ນທີ່ນີ້ໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເວັບໄຊຂອງທະຫານແລະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ. ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມີຄູ່ມືທ້ອງຖິ່ນ. ເສັ້ນທາງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເວັບໄຊນີ້ແລະຕື່ນເຕັ້ນ;ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການເວນຄືນນັ້ນ,ແລະຕໍ່ຕອນທີ່ຈະເພີ່ມພູນສາງ;ເຮົາເອື້ອເຟື້ອຂອງຄົນສູງອາຍຸແລະສູງເທົ່າທຽມ;)ວ່າເຂດຮ່ອມພູຂອງສາດສະໜາຈັກແລະແລ່ນຕາມແຄມຝັ່ງທຸກງໍຢ່າງ. ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂບພາກຕາເວັນອອກຂອງພູພຽງ,ຮ່ອມພູແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສໍາລັບຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິແລະສີສັນຂອງຕົນໄດ້. ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສວຍງາມແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດຈິນຕະນາການ. ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງແລະຂ້າມເວລາຫຼາຍແມ່ນ້ໍາທີ່ທ່ານສາມາດບັນລຸບາງຈຸດເວທີການຂອງນ້ໍາ,ເຊັ່ນ:ນ້ໍາຕົກຂອງສາຂາສິດທິໃນການແລະສະຫນອງຂອງພາກສ່ວນຕ່ໍາ,ຊຶ່ງແມ່ນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງເສັ້ນທາງການຍ່າງປ່າ. ແລະສຸດທ້າຍອາໂຣນ;ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສາມາດບັນລຸແລະເຫັດ;ເຫັດແລະເຫັດ;ຫຼື

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com