RSS   Help?
add movie content
Back

Baunei/ການຕື່ນເຕັ້ ...

  • Bacu S’Orruargiu, Baunei, 08040 Baunei OG, Italia
  •  
  • 0
  • 53 views

Share

icon rules
Distance
0
icon time machine
Duration
Duration
icon place marker
Type
Trekking
icon translator
Hosted in
Lao

Description

ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ມັນຍັງຂາດຊັງຈາກກ້ອນຫີນຂອງຊັງຕີແມັດ(ບາງຄັ້ງຫຼາຍ)ການລົບກວນຈາກຄວາມຈິງແລະການແຕກງອກ;ຂອງພູເຂົາ,ດັ່ງນັ້ນການສ້າງເປັນເສັ້ນທາງທໍາມະຊາດທີ່ມີບາງຄົນ. ການຍ່າງປ່າເສັ້ນທາງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຕໍໍ່ນ້ີ,ໃນແຂວງພາກພື້ນທີ່ເຫັນແກ່ເຮົາເປັນຈຸດໆຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນທີ່ມີກ້ອນຫີນປູນຊີມັງ. ໃນບາງພາກສ່ວນກ່ຽວກັບຂອບຜາ່ນມາແມນລ່ງເຂົາ້ຍເກີນກວ່າແມັດ,ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍ,ເນື່ອງຈາກມີເຮັດແນວໃດດີຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ:ຮາວເຫລັກ,ແລະອື່ນໆ. ແລະເຜີຍແຜດົບຮົມ້. ພາຍຫລັງການນຳສະເໜີທ່ານປະທານຮ່ວມໄດ້ເໜັ່ນຢ້ຳຄືນຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານປ່າໄມ້ຍ້ອນວ່າວຽກງານປ່າໄມ້ຈະເປັນຂົງເຂດອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ສປປລາວໃນອະນາຄົດ,ແລະກໍຍັງແມ່ນຂະແໜງການທີ່ທັງສອງຊາດລາວແລະຟິນແລນມີຄືກັນ,ຍ້ອນວ່າທັງສອງປະເທດແມ່ນມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ,ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນອາໃສຄວາມຍືນຍົງຂອງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້ເພື່ອການດຳລົງຊີວິດ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ພວກທ່ານຈະຮັບເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆນາໆຊະນິດຊ່ວຍເຫຼືອລ້າປະເມີນເສີຍເມີຍຈາກກຳແພງຫີນຕ່າງໆແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນລຸໄດ້ຕໍ່ໄປໃນການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ ງໂດແມ່ນຫນຶ່ງຂອງງາມທີ່ສຸດຂອງທັງຫມ Supramonte ຂອງ Baunei. ເບິ່ງເລື່ອງນີ້ຕາມທຳມະຊາດຜູ້ທີ່ໂຊກດີພໍທີ່ຈະຍ່າງໄປຕາມທາງຕ່າງໆ,ໄດ້ໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຊາດແລະພຼະ;ກົດນິບາດ ມັນຄົງເປັນໄລຍະເວລາໃກ້ກັບ;ເພື່ອຈະສາມາດຕໍ່ຕາເຂົ້າແລະວະນາໆຊະນິດ;ພຽງແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານສາບແຊ່ງແລະເຈາະຈົງ;ໂດຍນຳໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມຍ່າງປ່າແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບທຸກທໍລະມານຈາກວິນຫົວ.

image map
footer bg