RSS   Help?
add movie content
Back

ເຮືອນຂອງ Caecilius Jucun ...

 • Vicolo di Cocilio Giocondo, 80045 Pompei NA, Italia
 •  
 • 0
 • 84 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Siti Storici
 • Hosting
 • Lao

Description

ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ(ທ້າຍວັນທີ 3 ຕົ້ນ,2 ເປີເຊັນ. حامد)ໃນການເຮັດວຽກ africanum ນໍາໃຊ້ Sarno ຫີນປູນ,ມີ tufa ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການອອກແບບພາກສ່ວນ. ມັນມີຊື່ສຽງໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບສອງແກ້ປວດ&ບິດ;ຫນຶ່ງໃນທີ່ໄດ້ຮັບການຖືກລັກ,ອື່ນໆ(ໃນການເກັບຮັກສາ)ການຊື້(ລາພາຍໃນປະເທດ)ແລະອົງການຫົນທາງ;ທີ່ຫົນທາງໃນຄົນອັບເດດ:ຜົນກະທົບຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ(62)ກ່ຽວກັບບາງສ່ວນຂອງອາຄານສາທາລະນະ. ໃນຈຸດປະສົງຂອງຫນັງສືພິມທີ່ຢູ່ລອດເປັນຮູບຄົນຫນັງສືພິມຂອງທະນາຄານກາງສະຖານະການ.ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນເຮືອນ 79 ການໂຄສະນາ,ແລະມີການຮວບຮວມຂອງ 154 ຢາເມັດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ:ການບັນທຶກປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ເຂົາຈ່າຍລະຫວ່າງ 52 ແລະ 62 ກັບປະຊາຊົນໃນນາມຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂາຍສິນຄ້າ(ໂດຍສະເພາະແມ່ນ)ຫຼືການເກັບກໍາມະນຸດສໍາລັບການເກັບກໍາມະນຸດ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com