RSS   Help?
add movie content
Back

ເຮືອນຂອງ Amorini Dorati

 • Via Dei Vesuvio, 80045 Pompei NA, Italia
 •  
 • 0
 • 119 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Siti Storici
 • Hosting
 • Lao

Description

ຊື່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃນມິເນດຄໍາ(ຢູ່ທີ່ພິພິທະພັນຢ່າງກ້າຫານ)ທີ່ຫ້ອງຫນຶ່ງ:ຕື່ນເຕັ້ນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຈົ້າຂອງຈະເປັນຂອງ. ປະເທດອັງກິດ,ນິໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການຈັດຕັ້ງປະຈໍານວນຫນຶ່ງ,ແຕ່ລະຍາດໍາເນີນການ. ການກໍ່ສ້າງ(ວັນທີ 3 ເປີເຊັນ. حامد,variously remodeled ໂດຍຜ່ານການ ໑ ເປີເຊັນ. ໂຄສະນາ)ແມ່ນຈັດຕັ້ງທົ່ວ peristyle ມີສວນ,ໃສ່ທີ່ຫ້ອງການເປີດ. ຫຼາຍຫົວຂໍ້ແລະພູມສັນຖານທີ່ຢູ່ໃນແບບທີສາມ'ຕົກແຕ່ງຝາຂອງຫ້ອງນັ່ງສາທາລະນະ:ເປັນຫ້ອງສີດໍາແລະສີຂາວ,ໃນຮູບແບບຄົນອັບເດດ: ຕົບແຕ່ງສວນແມ່ນການຕົກແຕ່ງທີ່ມີແກ້ປວດແລະບັນຍາຍເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາຂອງສັນຕິພາບທໍາມະຊາດແລະໂປໂລຍ,ການນໍາໃຊ້ເປັນບາງໂອກາດຕາມລົດຊາດ,ການຮຽນແບບເບິ່ງຢູ່ອາໄສຂອງປະເທດ. ນອກຈາກໄຄດ້ວຍວິທີຊື້ຂາຍລູໂດລາໄດ້(ພະຍົບ)ສໍາລັບການນະມັດສະການແບບດັ້ງເດີມ,ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍສີສິດທິທີ່ເປັນມົນ,ໂດຍມີຫົວຫນ້າຂອງຈັບໄດ້,ພຣະເຈົ້າຂອງຄົນຕາຍ;ພຣະເຈົ້າ,ພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຊົງແລະປະຕູ; ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນໄດ້ປະເຊີນກັບການກະກຽມດັ່ງນີ້,ພຣະອົງກໍໄດ້ປະເຊີນກັບການຂາບໄຫວ້ຮູບບູຊາ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com