RSS   Help?
add movie content
Back

ພຸຂອງ St. Augustine

 • Piazza Papa Giovanni XXIII Beato, 23893 Cassago Brianza LC, Italia
 •  
 • 0
 • 85 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ນ້ໍາພຸຂອງ St. Augustine ເກັບນ້ໍາຈາກທັງສອງແລະແມ່ນຫນຶ່ງຕົ້ນຕໍຂອງການສະຖານທີ່ຂອງສະຖານີຈອດ. ນ້ໍາບໍ່ຂາດແມ້ແຕ່ໃນໄລຍະເວລາຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງເປັນເວລາດົນ. ໃນປີ 1854 ທ່ານສະຫນັບສະຫນູນການຄວບຄຸມ:ການເຄື່ອນໄຫວ ພຣະຄັມພີສອນພວກເຮົາວ່າເຮົາສາມາດເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້.ໃຫ້ພວກເຮົາພາກັນສຶກສາວ່າພວກເຮົາຊີວິດຄົນເຮົາຫລາຍເທ່ືອພົບແຕ່ຄວາມຜິດຫວັງຖ້າບໍ່ແມ່ນວັນນີ້ກໍວັນໜ້າ. ນ້ໍາພຸມີການກໍານົດຮູບຮ່າງທີ່ມີສອງຂ້າງ hemicycle(ບາງທີສອງເບື້ອງຕົ້ນ). ມັນອາດຈະສ້າງຂຶ້ນມາໃຫມ່ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ປະຈຸບັນນີ້ຍັງມີສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ທີ່ໝາຍເຖິງການລັກສະນະຂອງການກໍ່ສ້າງສະໂລມັນ. ຫນ້າທີ່ຂອງການ້ນີ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ. ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຂ່າວໃນ 1200:ຕົວເມືອງຂອງນາທິບາຍຢູ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສແລ້ວໃນໂຄງປະກອບການຂອງອ່າງໄດ້,ການແຊກແຊງໄດ້ປະຕິບັດບາງຄັ້ງຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານນ້ໍາແລະໃຫ້ກຽດຊັງຝານ້ໍາ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com