RSS   Help?
add movie content
Back

Altes ພິພິທະພັນ

 • Am Lustgarten, 10178 Berlin, Germania
 •  
 • 0
 • 81 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Arte, Teatri e Musei
 • Hosting
 • Lao

Description

ການ Altes ພິພິທະພັນ(ພິພິທະພັນອາຍຸ)ແມ່ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພິພິທະພັນເກາະເບີລິນ. ໃນຕົວຢ່າງທໍາອິດມັນຖືກເອີ້ນວ່າຮູບເງົາຍິງສີດໍາທີ່ສູງລັກພິພິທະພັນຕໍາແຫນ່ງ(ພິທະພັນຕໍາແຫນ່ງ)ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີການກໍ່ສ້າງຫໍພິໄດ້(ພິທະພັນໃຫມ່)ມັນສົມມຸດວ່າສິ່ງທີ່ເປັນຊື່ປະຈຸບັນ. ລະຫວ່າງໂລມແລະເອຢິບ ລະຫວ່າງປີ 1823 ແລະ 1828 ພີ່ນ້ອງຄຣາວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໂສກເສົ້າໃນສະໄໝນີ້ເປັນບາງສິ່ງທີ່ແປກປະຫລາດໃຈຫລາຍທີ່ສຸດ. ຕອນແລງວັນທີສາມຂອງເດີຣິກນິກສ່ວນຕົວມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາເຕັມປ່ຽມຂອງຄອບຄົວຢ່າງມີກຽດ,ແຕ່ແລ້ວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການປອມວັດຖຸບູຮານ. ໃນປີ 1830 ໂດຍທີ່ເປີດປະຕູຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະແລະເປັນຫໍພິລັດແຫ່ງທໍາອິດໃນການຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ. ມັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍໄຟໃນລະຫວ່າງການຟື້ນຟູສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງແຕ່ໄດ້ປະສົບຈາກການ 1958 ເຖິງ 1966. ມັນໃນປະຈຸບັນເຮືອນເກັບກໍາວັດຖຸບູຮານຂອງກຸງເບີລິນແລະລໍຖ້າສໍາລັບການພິພິທະພັນໃຫມ່ດໍາເນີນການພິທະພັນສີ. ສະຖາປັດຕະຍະຂອງ Altes ພິພິທະພັນ ຫຼັງຈາກສວນຂອງທ່ານປານ້ໍາທີ່ທ່ານສາມາດຊົມເຊີຍໃນໂຮງຮຽນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພິພິທະພັນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມປາດຖະຫນາແຫນ້ນຂອງວັດທະນະທໍາຮາກຖານ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ມີແຜນການມຸມສາກແຕ່ວ່າໃນມັນມີຕັນສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີແຜນການມົນທົນທີ່ຍັງສັງເກດເຫັນຈາກພາຍນອກ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງສິນລະປະວັດຖຸບູຮານ ການເກັບກໍານີ້ເອົາມານໍາກັນກເຣັກແລະປະກອບມີຈຸດດ່າງ,ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເກັບກໍາໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນພິພິທະພັນອາ,ຍັງກ່ຽວກັບເກາະພິທະພັນ. ເສັ້ນທາງລາຍລະອຽດຫຼາຍໃຊ້ເວລາມາຢ້ຽມຢາມໂດຍຜ່ານການວັດທະນະທໍາກເຣັກ. ແຂວງເຊກອງ,ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເປັນຕົວແທນບາງວຽກງານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:ຮູບຄົນຂອງເຊຊາແລະສເກົາຫລີ,ໝາກແດງ;ຕາ; ເກັບກໍາຂໍ້ມູນພວກເຮົາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງພິພິທະພັນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຫນຶ່ງໃນການເກັບກູ້ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອວັດທະນະທໍາເອຢິບໄດ້. ວຽກງານແມ່ນມີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຈາກໄລຍະເວລາຂອງຜູ້ປົກຄອງເປັນຢາງລົບ(1340 ຂ). ວຽກງານທີ່ມີຊື່ສຽງດັງຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນອົກເຫັນໃຈຄົນຫູໜວກ,ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາຄັນຂອງແຮຣີຢູ່ເອຢິບຍັງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນພວກເຮົາ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com