RSS   Help?
add movie content
Back

ວິຫານຂອງ Garni

 • Garni 2215, Armenia
 •  
 • 0
 • 70 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Siti Storici
 • Hosting
 • Lao

Description

ວິຫານເມືອງອາກເມນີໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທຳອິດໂດຍກະສັດອາເມຣິກາເທົ່ານັ້ນຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າເລົ່າເຖິງເມເນຍແລະວຽກເຮັດງານທຳທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ຮັບເງິນຈາກເມືອງອາກເມນີເພື່ອໄປຢາມກຸງໂຣມ. ພຣະວິຫານໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອພຣະເຈົ້າ Mithras. ມຸງຂອງການກໍ່ສ້າງແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ 24 ຖັນຂອງຄໍາສັ່ງເດີນທາງໄປສຶກ. ຕ່າງຈາກອື່ນໆ greco-Roman ຣະວິຫານ,Garni ມີ basalt ພື້ນຖານ. . ແຜ່ນດິນໄຫວຖືກທຳລາຍໂດຍແຜ່ນດິນໄຫວໃນສະຕະວັດທີສາມ,ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີ 1979 ດ້ວຍເຄື່ອງມືຕົ້ນສະບັບຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນກຸງໂຣມ,ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕຶກອາຄານອື່ນ,ແຕ່ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະຖິ້ມ. ມີຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງນ້ໍາຄວາມຮ້ອນ,ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງເວັບໄຊໄດ້,ເຊິ່ງມີຄວາມຮ້ອນດີ,ແຕ່ລະຫ້ອງການຮັກສາໄວ້. ຊັ້ນພາຍໃນຂອງຫ້ອງນ້ໍານັ້ນແມ່ນຕົກແຕ່ງທີ່ມີຕົວເລກທີ່ດົນໃຈຈາກຕົວເລກກເຣັກ,ໃນບັນດາທີ່ທ່ານຢືນອອກ,ເຊິ່ງເຮັດດ້ວຍກ້ອນຫີນທໍາມະຊາດຂອງ 15 ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.. ຫນຶ່ງຂອງນາງມີພອນໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນໃນກເຣັກວ່າ:"ພວກເຮົາເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຫຍັງ". ຫລັງຈາກການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຂອງພຣະອົງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ,ສາດສະໜາຈັກບາງບ່ອນແລະຄາທະລີນຊາໄຣຢາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນຂອບເຂດແດນຂອງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄົນອື່ນທັງຫມົດ(ຍົກເວັ້ນສໍາລັບພຣະວິຫານ),ພຽງແຕ່ປະການທຳລາຍ ໃນສີ່ສະຕະວັດທີໃນເວລາທີ່ເນໄດ້ປ່ຽນເປັນຄຣິສຕຽນຄົນຂອງປະເທດເຮັດໃຫ້ພຣະວິຫານຂອງ Garni ຂອງເຂົາເຈົ້າຮ້ອນຢູ່ອາໄສບ່ອນທີ່ຕໍ່ມາກະສັດ Khosrov ໄດ້ໄປລ່າສັດ. ພະລາຊະວັງຂອງແຄດຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນເຂດແດນຂອງບ່ອນທີ່ອ່ອນແອ. ນອກຈາກນັ້ນການທຳລາຍຂອງພຣະວິຫານເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມລອດພົ້ນແລະຊາກຖານຂອງສາດສະໜາຈັກຊ່ອຍໃຫ້ລອດພົ້ນໃນສະຕະວັດທຳອິດຖືກທຳລາຍໂດຍແຜ່ນດິນໄຫວໃນສະຫວັນອົງສູງກວ່າພຣະວິຫານຂອງຄົນທີ່ບໍ່ນັບຖືສາດສະໜາ. ພຣະວິຫານນີ້ເປັນສິ່ງປະຫລາດໃຈໃນບັນດາພຣະວິຫານແຫ່ງຕາເວັນອອກ. ເອກະລັກຂອງຕົນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນແມ່ນຕົວຢ່າງພຽງແຕ່ຂອງຖາປັດຕະຍະອໍານາດການປົກໃນອານາເຂດຂອງປະຈຸບັນ,ວັນອາທິດແລະ Caucaso.Il ພູມສັນຖານຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງໂອກາດການໂຈມຕີຈິນຕະນາການໄດ້. ນອກເໜືອຈາກການປົກປ້ອງຍັງມີບັນດາສະຖານທີ່ອື່ນອີກ:ນາງມາຣີຕັ້ງໃຈອຸທິດຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນາງມາຣີຄູ່ກັນ,ສາດສະໜາຈັກຍັງມີອິດທິພົນຫລາຍ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com