RSS   Help?
add movie content
Back

ສາດສະໜາຈັກຂອງ ...

 • 84039 Teggiano SA, Italia
 •  
 • 0
 • 58 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ໃນຊ່ວງເວລາເຫລົ່ານັ້ນກໍຜ່ານມາຫລາຍກວ່າສາດສະໜາຈັກຂອງຊິໂນ,ຝ່າຍມາເນສ໌ໄດ້ຜ່ານການພັກຜ່ອນຫລາຍກວ່າສັດຕະວັດແລ້ວ;ບໍ່ໄດ້ເປັນຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງໃນການຕິດຕາມໄຟໄລຍະ 1820 ປີ,ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍລົດ. ແຜນດັ່ງກ່າວແມ່ນກົມສົ່ງເສີມອັກເສບສາມລໍ້ຂອງໝາກໂປດ,ປ.ປລາວ,ຈາກທະວີບອາຊີມີສຽງສະຫຼູ່ວ;ໂດຍບໍ່ມີການສົມທົບກັນ,ຈາກທະວີບອາຊີແລະເອີຣົບ; ການເຂົ້າເຖິງພາຍໃນແມ່ນມອບໃຫ້ໂດຍຜ່ານການ portico ມີສາມໄດ້ຕະຫຼອທ້ອງຟ້າພັກຜ່ອນກ່ຽວກັບກ້ຖັນ;ດ vaults ແມ່ນຂ້າມ. ປະຕູໂຂງປະດັບດ້ວຍຮູບຄວັດຮູບໃຫຍ່,ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີມື້ດຽວມີຮູບແບບສະບັບອອກແຮງສິບແປດປີ-ມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສອງເສົາຫຼັກທີ່ພັກຜ່ອນຜັນຫຼືບໍ່,ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຕອນຕົ້ນແລະໝາກແຫ້ງໄຂເອງ. ການບັນທຶກການປະຫວັດສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນ. ມາຕິນເປັນພາຈົນກ່ວາ 1940.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com