RSS   Help?
add movie content
Back

Rome/Caravaggio:ດາວິດກັບ ...

 • Viale del Museo Borghese, 00197 Roma, Italia
 •  
 • 0
 • 73 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Arte, Teatri e Musei
 • Hosting
 • Lao

Description

ອີເມວຂອງທ່ານ(ຕ້ອງການ)ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ້) ນີ້ macabre ລາຍລະອຽດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ດີເຂົ້າໃຈຂອງລັດຂອງຈິດໃຈຂອງຈິດຕະນາການ,ແລ້ວ&germandbls;ໂດຍທໍາມະຊາດມັກຈະ dramaticit&germandbls;,ແຕ່ທີ່ນີ້ໄປຮອດສູງສຸດຂອງທັງຫຕ໌ອາຣ໌. ເພິ່ນໄດ້ບອກລ່ວງໜ້າເຖິງເວລາຂອງເພິ່ນແລະຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະມາເຖິງສະພາບທາງຮ່າງກາຍແລະພາຍໃນຂອງການຕາຍ. ເມື່ອຮອດຕອນນັ້ນລາວຮູ້ສຶກວ່າຍາກທີ່ຈະຄຶດຕຶກຕອງເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ອີເມວຂອງທ່ານ(ຕ້ອງການ)ກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລະທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ? ບໍ່čຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງການເຮັດວຽກແລະມັນເປັນບາງທີອາດເນື່ອງມາຈາກການດຽວກັນໄດ້ວາງເລືອກຂອງວິຊາການ:ຊະນະຂອງການ’hero d’ອິດສະຣາເອນໃນໄລຍະ Philistine ຍັລີ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com