RSS   Help?
add movie content
Back

Calabria:ພາຂອງເຈ້ Sparti ...

 • Via Faro Capo Spartivento, 89038 Palizzi RC, Italia
 •  
 • 0
 • 98 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Fari
 • Hosting
 • Lao

Description

ບໍ່ມີຕົ້ນສະບັບແຕ່ເປັນພິເສດແມ່ນ,ແລະສໍາລັບຫຼາຍເຫດຜົນ. ທຳອິດຂອງຄວາມໝາຍທັງໝົດນີ້ໝາຍເຖິງເລືອດທຳມະດາໃນສະໄໝໂບຮານໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າບາໂຕ,ຊື່ຈັດແຈ່ງໄວ້,ຊື່ຜູ້ຈັດແຈ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນເຂດເນີນພູນັ້ນຈາກການອອກແຮງງານຂອງເພິ່ນ,ຈາກນັ້ນກໍເປັນຈຸດສຸດທ້າຍຂອງແຫລມຄົມ,ຊຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປດ້ວຍລົດ,ແລະຊາວໂຣມບ່ອນທີ່ນຳທິດໃນບັນດາແຂກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ຫລວງພໍໄອພີຍັງມີສະຖານທີ່ຂອງຄວາມຊົງຈໍາສໍາລັບການຢູ່ຂອງເຊເຊເຊ,ຜູ້ທີ່,ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນຄູປອງ(ກ້ອນຫີນປະຖິ້ມ)ໃນໄລຍະການຂັງ,ຈິດໃຈແລະອາຫານໄດ້;ບາງສ່ວນຂອງວຽກງານທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງການຜະລິດ ສະນັ້ນ,ເວັບໄຊຂອງການສ້າງຄວາມງາມແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງອາໂຣນແລ້ວ;ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນໄຟ,ທ່າເຮືອກໍານົດວ່າເປັນທ່າເຮືອມັດສະການຂຽນກ່ຽວກັບເດືອນກຸມພາ 1,1975 ໃນບົດຄວາມທີ່ຫນ້າຈົດຈໍາຢູ່ໃນສີອະນາຄົດ,

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com