RSS   Help?
add movie content
Back

ວິຫານຂອງ Mortegliano

 • 33050 Mortegliano UD, Italia
 •  
 • 0
 • 114 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຸ່ງເສື້ອຜ້າໃຫ້ມີຊີມັງ,ສາດສະໜາຈັກໄດ້ອຸທິດຕົນຕໍ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງແລະໂປໂລເປັນສາດສະໜາຈັກຫຼັກຂອງຊີມັງ,ລັດອະນາຄົດໄດ້ມາ,ແລະມີດຜ່າຕັດໄດ້. ພາຍໃນ,ມັນປົກປັກຮັກສາແທ່ນບູຊາທີ່ມີຊື່ສຽງໂດຍການຫລອກລວງ. ສໍາເລັດໃນ 1526,ແລະໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຂຽນ 1,180 ທໍ່ຂອງຕົນ,ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແມ່ບົດຂອງສຸກໄມ້ໃນສຸກ. ສ່ວນສະຖານະພາບຫົກສິບ,ຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນ 4 ຊັ້ນນອນ,ເປັນຕົວແທນຂອງບົດເລື່ອງເວີຈິນໄອແລນ:ພະນັກງານ,ສ່ວນການເຊື່ອຖືຂອງລັດຖະບານ,ສົມມຸດຕິຖານແລະສາບານໄດ້. ຢູ່ທີ່ສິ້ນສຸດຂອງແຕ່ລະຊັ້ນມີໄພ່ພົນແລະທ່ານຫມໍຂອງສາດສະໜາຈັກ. ສິລະປິນຕ່າງໆ,ໃນວຽກງານນີ້,ປະຖິ້ມໄວ້ໂຄງປະກອບພື້ນເມືອງຂອງພະເຈົ້າໄມ້,ບ່ອນທີ່ສະຖານະພາບໄດ້ຮັບການໃສ່ໃນບ່ອນ,ເພື່ອຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບການໃນພື້ນທີ່,ແຕ່ລະຄົນເຊິ່ງປະກອບພື້ນທີ່ໃນລັກສະນະເປັນຕົວແທນຂອງປະສົບການ ແທ່ນບູຊາ,ລາງຊີມັງ,ແລະແນວຄວາມແນ່ນອນຂອງການເອົາຊະນະແບບໄມ້ໄປ,ແລະເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສຸກ. ວັນຕົວອັກສອນບັບຕິສະມາກ້ອນຫີນກັບຄືນໄປບ່ອນ 1571 ແລະໄດ້ຮັບການຢູ່ໃນຄອກແລະໄດ້ຮັບການນັບຕັ້ງແຕ່ 1921. ມັນມາຈາກການທວນຄືນວັດຖຸບູຮານໃນທ້າຍໄປສາດສະຫນາຈັກແລະການທວນຄືນແບບຂອງກອງປະຊຸມຂອງສິລະປິນໃນມົດລູກ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com