RSS   Help?
add movie content
Back

ເອຊີມິ/cloister ຂອງອ ...

 • Via Cappuccio, 7, 20123 Milano, Italia
 •  
 • 0
 • 78 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Luoghi religiosi
 • Hosting
 • Lao

Description

ເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ປະເສີດແມ່ນເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນງົງໂດຍຜ່ານ Cappuccio.Il ວັນເກີດການທະນົງຕົວກັບຄືນໄປບ່ອນຈອດເຮືອໃນປີ 1923 ແຫ່ງການເກີດການທະລີ,ແລະເກີດການອຸດຕັນໄດ້ປະກາດອະນຸສາວະລີແຫ່ງຊາດ. ປະຫວັດສາດຂອງ Cloister. ເກດເວລາທີ່ຫນ້າເອິກຂອງຊັບສົມບັດທີ່ມີຄ່ານີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່&ການບໍລິການ;ຫນຶ່ງໃນຖະຫນົນຫົນທາງບໍ່ຫຼາຍປານໃດຂອງນະຄອນແລະການແຕກງອກ;ເຊິ່ງຍັງມີເສັ້ນທາງຕົ້ນສະບັບຂອງຕົນ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ດັ່ງນັ້ນໜຶ່ງປີຕໍ່ມາລູກສາວຣາໂມຣາຈຶ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນຄຸນແມ່ໃນເມືອງຊາຣາໂກຊາໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍປີ. ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນຈົນຮອດປີ 1801 ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ສະກັດກັ້ນແລະວັດໄດ້ສະກັດກັ້ນ. ນີ້ແມ່ນປັດຈຸບັນຊ້ໍາທີ່ແທ້ຈິງຂອງສະລັບສັບຊ້ອນຂອງ:ຂາຍແລະການນໍາໃຊ້ເປັນສາງໄດ້,ມັນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫ້ອງແຖວຂະຫນາດນ້ອຍແລະລາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການແຍກ. ຕົວຢ່າງ,ຮອຍແປ້ວຈັບຂອງສາດສະໜາຈັກ,ແມ່ນແຕ່ ການກ່ອນເກີດການອຸດຕັນແທນທີ່ຈະ,ສ້າງຂຶ້ນໃນພວກປ່າໄມ້ຂອງສະຕະວັດທີ່ສິບຫ້າໄດ້,ໄດ້ມີພົວພັນຊຶ່ງດີກວ່າ,ການຄຸ້ມຄອງການທົນທີ່ໃຊ້ເວລາແລະການປ່ຽນແປງໃນສັງຄົມ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com