RSS   Help?
add movie content
Back

ວິຫານຂອງ Valadier,ເປ ...

 • 60040 Pianello AN, Italia
 •  
 • 0
 • 109 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Altro
 • Hosting
 • Lao

Description

ກິໂອບາດີຢາສະຖາປະນາຄົດເປັນສະຖາປະນິກຂອງມັນຈະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ເປັນຮູບທຳມະດາແທ້ໆ:ພາຍໃນຫນຶ່ງໃນຖ້ໍາທີ່ຮັກແພງຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ປະຊາກອນ. ໃນລະຫວ່າງການລົບກວນແລະການສະແດງອາໃສຢູ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນຖ້ໍານີ້ຊອກຫາສໍາລັບຄວາມປອດໄພແລະຄວາມງຽບສະຫງົບ. ກໍມີເຈດຕະນາທີ່ຈະສ້າງບ່ອນຫລົບໄພສຳລັບຊາວຄຣິດສະຕຽນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນການຄົ້ນຫາຂອງການໃຫ້ອະໄພ. ບໍ່ແມ່ນວ່າພຣະວິຫານເລື່ອງບັງເອີນທີ່ວ່າບໍ່ມີຊື່ຫຼິ້ນ"ບ່ອນລີ້ໄພຂອງຄົນບາບ". ພຣະວິຫານທີ່ມີແຜນສາດສະຫນາແຫນ້ນແລະຢືນລະຫວ່າງຝາຂອງຖ້ໍການສ້າງການຫຼິ້ນຂອງແສງສະຫວ່າງແລະເງົາ. ພາຍໃນແຜ່ນຜ້າເປັນຜູ້ນໍາພາເກືອບ"ສໍາພັດ"ຊ່ອງ,ການຕິດຕາຢ່າງສົມບູນເຂົ້າໄປໃນມັນ. ພຣະວິຫານຂອງໂອບາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາສະກັດກິນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ,ສະກັດຈາກການກັກກັນໄດ້. ຕໍ່ໄປພຣະວິຫານກໍເປັນສາດສະໜາຈັກຂອງນາງມາເຣຍກໍມີຄວາມສຸກສູງຕໍ່ໄປນີ້.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com