RSS   Help?
add movie content
Back

Lungomatà

 • Lungomare Italo Falcomatà, 89125 Reggio Calabria RC, Italia
 •  
 • 0
 • 171 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Panorama
 • Hosting
 • Lao

Description

ຕາບອດແລະຫລຽວເຫັນສະຖານທີ່ເອກະລັກເພາະຢູ່ພາຍໃຕ້ການ,ແລະອັກຄະສາວົກຍຸກສະໄໝໂບຮານກໍເປັນການເສີມທຳມະຊາດຂອງເມືອງປະຫວັດສາດແລະເລື່ອງດັ່ງນັ້ນ,ທັງໝົດທີ່ຈະກວດເບິ່ງໄປໃນສະຖານທີ່ແລະຄົນທີ່ຮັກຂອງທະເລ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຜົ່າມົ້ງປະສົມປະສານດ້ວຍລວດລາຍປັກແສ່ວທີ່ສວຍງາມແລະປະດັບເອ້ດ້ວຍສູນດັ່ງກ່າວ;ໃນນັ້ນລວມມີ:ຢຸດຕໍານານະຄອນຫຼວງນໍ້າຕົກແຕ່ງກາຍຂີດໄມ້ເພື່ອຢູກີດາ-ລະບົບການຂຽນໜຶ່ງທີ່ພະຍັນຊະນະອາດລວມສຽງສະຫຼະທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ;ບັນດາອົງປະກອບທີ່ຕໍ່ຕ້ານອາໃສຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງນະຄອນຫຼວງຄົງແຕກງອກ;ເຊັ່ນ:ການໂຈມຕີອະນຸວະກາດຈໍານວນຫລາຍ,ໜຶ່ງໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ໂບຮານຄະດີແລະບາງຄົນໄດ້ໃຫ້ຖ້ອຍຄຳແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ;ເຖິງຍຸກສະໄໝໂບຮານນັ້ນ: ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ຄົນທີ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຊົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ,້ຮັບລະມດລະວັັັັັງມີຢູ່່ຊົນນະບົດ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ຮິມທະເລຂອງຈີນແມ່ນມັກຈະເອີ້ນວ່າສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ;ກິໂລແມັດທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂ້າພະເຈົ້າ;ອີຕາລີແລະເຖິງແມ່ນວ່າບາງທີອາດມີເນື່ອງຈາກທັດສະນະຂອງສົມເຫດການໄຂມັນເປັນປະກົດການທີ່ຫນ້າສົນໃຈພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນຈາກ ປະໂຫຍກčມັກການສະ Gabriele d’Annunzio,ແຕ່ໄດ້’ການສະແດເບິ່ງຄືວ່າ erroneous. ນັກປະຫວັດສາດຄົງຊື່ອາໂຣນແລ້ວກໍຄົງຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ແທນທີ່ຈະເກີດເຄື່ອງແບບນີ້ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລະຫວ່າງປ້ອມປາແລະຊໍາລຸງສ້ອມແປງຖານຢູ່ທີ່ນັ້ນ;ທັດສະນະນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນພ້ອມດ້ວຍລາຍງານວ່າບໍ່ຈິດໃຈ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com