RSS   Help?
add movie content
Back

ຄ່ໍາຂອງ lampascioni

 • 72017 Ostuni BR, Italia
 •  
 • 0
 • 63 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Piatti tipici
 • Hosting
 • Lao

Description

ປຸງລົດຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລະຫັດຜ່ານິໂອນບໍ່ແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນ,ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າການນໍາມາປຸງແຕ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈມະຫາສານ. ສິ່ງທີ່ມີ lampascioni? ມັນເປັນພືດເປັນປະເພດຫຍ້າທໍາມະຊາດຟຸ່ມເຟືອຍສະຫນອງປົກກະຕິຂອງໄຂມັນ. ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດເຫຼົ່ານີ້ການຂະຫຍາຍຕົວ 20 ຊຕມແລະຄືຜັກບົ່ວຂະຫນາດນ້ອຍ:ລົດຊາດຂອງພວກເຂົາ,ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ແມ່ນມີລົດຊາດຂົມແລະມັນບໍ່ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຊອກຫາການປະສົມປະສານສິດທິໃນການເຮືອນຄົວທີ່ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອສ່ວນປະກອບນີ້ໂດຍສະເພາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມັກຕາມປົກກະຕິ,ຂົ້ວຫຼືເລືອກເອົານ້ໍາໃນນ້ໍາ,ແຕ່ວ່າປຸງແຕ່ງອາຫານມີເດຍໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໄຂ່ຍັງມີຄ່າຄວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຮືອນຄົວໄດ້. ການປິດຂອງ lampascioni ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມີຊື່ສຽງ,ແລະເຫັນວ່າການເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນສະບັບພາກຜັກບົ່ຊ່ຶງມີ,ເມ່ືອແລະປະກອບໂດຍໄຂ່ທຸບຕີ. ພະຍາຍາມ,ໂດຍບໍ່ມີເງົາຂອງຄວາມສົງໃສເປັນ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com