RSS   Help?
add movie content
Back

ຊື່ນຊົມຂອງຍັກ ...

 • Messina ME, Italia
 •  
 • 0
 • 79 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Altro
 • Hosting
 • Lao

Description

ງານລ້ຽງຂອງຍັກໃຫຍ່,ສະແດງຮ່ວມກັນທີ່ມີຊື່ນຊົມຂອງກໍລະນີທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດຮູ້ສຶກວ່າໂດຍນະຄອນຂອງລັງກິນອາຫານໄດ້. ງານບຸນປະກອບດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ໂດຍຜ່ານຖະຫນົນຫົນທາງສູນກາງຂອງນະຄອນທັງສອງຍັກໃຫຍ່ໃນເຈ້ຍ,ປະຕິບັດຕາມໂດຍວົງດົນຕີແລະສິລະປິນ. ທູດສອງເບື້ອງຕົ້ນສະແດງເຖິງຍິງສີຂາວຢູ່ພາຍຂ້າມກັບຄຸນນະສົມບັດຂ້າມປາແລະຜູ້ຊາຍພະຍາກອນທີ່ມີຊື່ບໍ່ແນ່ນອນ. ຄວາມຫມາຍມັນມີທີ່ຊີວິດພໍ່ແມ່,ລູກຈ້າງໃນຫ້ອງພັກຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງເພື່ອປຸ້ນເມືອງແລະໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານທີ່ຫ່ວງ,ໄດ້ພົບກັບຍິງຫນຸ່ມຄົນໜຶ່ງຈາກລັງກິນອາຫານຂອງເມືອງຊີເຣຍ. ກະເບື້ອງຫຼຸດລົງເລິກໃນຮັກທີ່ມີເດັກຍິງ,ແຕ່ເດັກຍິງປະຕິເສດທີ່ຈະແຕ່ງງານພຣະອົງ,ດັ່ງນັ້ນໄວຫນຸ່ມຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລັກພາຕົວຂອງນາງ. ລັກສະນະຂອງເພິ່ນແລະຊາວຫນຸ່ມບອກຄວາມຈິງວ່ານາງຈະແຕ່ງງານໃຫ້ເພິ່ນ,ແຕ່ຖ້າຫາກເພິ່ນເອງປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຕໍ່ຄຣິສແລະຈະໃຫ້ຢຸດເຊົາການປຸ້ນຈີ້ແລະກາຍເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ດີ. ພໍ່ຂອງເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາກັບຄຣິສຕຽນ,ເຊົາການປຸ້ນຈີ້ຫົວເມືອງແລະໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາດ້ວຍພຣະນາມຂອງຄວາມເຈັບປວດ.

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com