Чатау ду Колумбын... - Secret World

Mondalazac, 12330 Salles-la-Source, Francia
45 views

Marta Shaw

Description

Талбай цамхаг Чатау ду Колумбын хамгийн эртний хэсэг нь боловч барилгын тодорхой огноо нь тодорхойгүй байна. Энэ нь 13, 14-р зууны үед томсгосон байна. 2001-2002 онд Фрэско-гийн танхим нээгдэж, цэнгээн мандалтын үеийн чимэглэл (ХС зуун) - ийн шинэчлэлийг мэдрэх боломж олгосон юм.)