Name... - Secret World

Global Pagoda Road, Essel world Amusement Park, Gorai, Mumbai, Maharashtra 400092, India
32 views

Jade JANSEN

Description

תכנון הבנייה של הפגודה העולמית של ויפאסנה החל בשנת 1997, בעוד עבודות הבנייה בפועל החלו בשנת 2000. הפגודה מורכבת משלוש תת-כיפות. הכיפה הראשונה והגדולה ביותר הושלמה כאשר שרידי העצמות של גאוטמה בודהה הוטבעו באבן הנעילה המרכזית של הכיפה ב-29 באוקטובר 2006, מה שהופך אותה למבנית אבן הבנין החלולה הגדולה בעולם המכילה שרידים של הבודהה. השרידים נמצאו במקור בבהטיפרולו, מחוז גונטור, ואדרה פראדש, דרום הודו. מרכז ויפאסנה פגודה העולמית מכיל את כיפת האבן הגדולה בעולם שנבנתה ללא כל עמודי תווך.