Pen|ການ Prabalgad ໄວ້... - Secret World

Pen, Maharashtra 410206, India
20 views

Hanna Burton

Description

ການ Prabalgad ພະເຈົ້າຢືນຢູ່ໃນການສູງຂອງ ໒,໓໐໐ ຕີນ(໗໐໐ ແມັດ)ໃນຕາເວັນຕົກ Ghats. ການພະເຈົ້າໄດ້ມາຮູ້ຈັກເປັນ Muranjan ຈົນກ່ວາມັນໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະແລະປ່ຽນຊື່ໂດຍ Maratha ກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ພມະຫາລາດຂອງກົດລະບຽບ. ຂອງຕົນເອື້ພະເຈົ້າແມ່ນ Irshalgad. ສິດຕໍ່ກັບ Prabalgad,ຂອງຕົນພາກເຫນືອ,ທີ່ຈະເຣັດໄດ້ຊັ Kalavantin ພະເຈົ້າ. ການ Prabalgad ພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໂດຍ Bahmani Sultanate ທີ່ຈະຮັກສາຕາກ່ຽວກັບການ Panvel ໄວ້ແລະ Kalyan ໄວ້ໃນພາກເຫນືອ Konkan ພື້ນທີ່. ປະມານ ໑໔໕໘ A. D,&ຈໍານວນຫຼາຍ;ລາຍ Ahmad&ຈໍານວນຫຼາຍ;ຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອານາຈັກຂອງ Ahmednagar,ໄດ້ໃນໄລຍະພະເຈົ້າໃນລະຫວ່າງລາວຂອງ Konkan. ຫຼັງຈາກກຸ້ຂອງ Bahmani Sultanate,ໄດ້ຍັງຄົງມີການ Ahmadnagar Sultanate. ໃນລະຫວ່າງການ Ahmadnagar Sultanate,Shahaji ນໍາທີ່ເຫຼືອມືຕ້ານກໍາລັງແຍກຂອງ Mughal ຈັກແລະການ Adil Shahi ຊະວົງ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກ Sultanate,ເຂົາຍ້າຍໄປ Muranjan ພ້ອມກັບພັນລະຍາຂອງ Jijabai ແລະລູກຊາຍ Shivaji ສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ. ຢ່າງໃດກໍ,ປະຕິບັດຕາ Shahaji ຂອງການທໍາລາຍແລະການຕົກລົງຂອງ Mahuli ເຫນືອ Konkan ພ້ອມດ້ວຍພະເຈົ້າ,ນີ້ແມ່ນຜາເພື່ອ Mughals ຜູ້ທີ່ອະນຸຍາດກາສິດອຳນາດຂອງເຂດພື້ນທີ່ Adilshah ຂອງ Bijapur. ພຜືນໄວ້ຈາກ Mughals ໃນ ໑໖໕໗ A. D,ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເອງໃນ Kalyan-Bhivandi ພື້ນທີ່. ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີໂດຍພວ,ພະເຈົ້າໄດ້ຄຸ້ມຄອງໂດຍ&ຈໍານວນຫຼາຍ;Kesar ກຈໍານວນຫຼາຍ;,ເປັນ Mughal sardar,ແລະນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ໄວ້ໃຈໃສ່ເຖິງທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຕ້ານ. ທະເລໂດຍເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການສູ້ຮົບໃນເດືອນຕຸລາ ໑໖໕໗. Kesar ທະເລແມ່ນເຊື່ອງຕົນເອງແລະຂອງນາງຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ. ພວ,ໃນການປະຕິບັດຂອງຄວາມເມດຕາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຖືກອະນຸຍາມປອດໄພ passage ອອກ. ໃນປີ ໑໘໒໖,Umaji Naik,ສິດເສລີພາບແລະພະນັກງານຂອງລາວໄດ້ຖືກເຊື່ອກັນວ່າຈະໄດ້ເຮັດໄວ້ເປັນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ. Prabalgad ເຣັດໄດ້ກ່ຽວກັບການ prabal ພູລະຫວ່າງ Matheran ແລະ Panvel ແລະສາມາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດໆຈາກມຸມໄບ-Pun