Turku Castle... - Secret World

Linnankatu 80, 20100 Turku, Finlandia
8 views

Mia Solokov

Description

Turku Castle ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເກົ່າແກ່ຕຶກອາຄານຍັງຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້ໃນຟິນແລນແລະຫນຶ່ງຂອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ medieval ໃນ Scandinavia. ແຫ່ງຊາດຈື,ຢືນກ່ຽວກັບທະນາຄານຂອງແມ່ນ້ໍາກິ່ນ.ການກໍ່ສ້າງມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ ໑໒໘໐ ແລະເປັນພະຍານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງເມືອງຂອງ Turku,ຢູ່ທີ່ນັ້ນໂດຍສະເພາະປະຫວັດໄລຍະເວລາ;ໃນການຕໍ່ໄປໃນສອງສັດຕະວັດຂອງຕົນໄດ້ປ້ເຂັ້ມແຂງແລະໄດ້ຮັບການເພີ່ມໃຫມ່ດໍາລົງຊີວິດໄຕ.ສ່ວນຕົ້ນຕໍຂອງ castle ໄດ້ຫຼາຍສົມຂະຫຍາຍໃນໄລຍະການຂອງຫົກຕະວັດ,ພາຍຫຼັງທີ່ accession ທີ່ນັ່ງຂອງ Gustav ຂ້າພະເຈົ້າຂອງປາ.ພຽງແຕ່ເມື່ອການໂຈມຕີໄດ້ມີບົດບາດໃນການປ້ອງກັນປະເທດຂອງອານາຈັກ,ໃນເວລາທີ່ ໑໓໑໘ ຮຸກຮານລັດເຊຍໄດ້ຈາກ Veliky Novgorod ທໍາລາຍ Turku.ປະເທດຂອງຕົນ dungeons ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂອງທີ່ສໍາຄັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວແລະການແນະນໍາຢາກຈະບອກວ່າພຣະວິນຂອງ Hedvig Eleonora Stenbock,ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໃນລະຫວ່າງຈິດຕະວັດ,ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນ.